مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شهرضا به آباده

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/10/27
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به آباده مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس ولو بي 9تک صندلي
1396/10/27
08:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
150,000 ریال
142,500 ریال

آباده
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به آباده مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/27
09:45
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
90,000 ریال
85,500 ریال

آباده
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به آباده مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس کلاسيک30
1396/10/27
11:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
150,000 ریال
142,500 ریال

آباده
5 %
همسفر شهرضا
همسفر شهرضا
شهرضا به آباده مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس 30نفره
1396/10/27
12:10
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
120,000 ریال
114,000 ریال

توضیحات : ** 5% تخفيف اينترنتي** خريد با آسان پرداخت(آپ) #333*724* شماره هاي همسفر 53245610-53245609-031
آباده
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به آباده مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس ولو بي 9تک صندلي
1396/10/27
14:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
150,000 ریال
142,500 ریال

آباده
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به آباده مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس ولو بي 9تک صندلي
1396/10/27
16:15
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
150,000 ریال
142,500 ریال

آباده
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به آباده مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس ولو بي 9تک صندلي
1396/10/27
17:15
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
150,000 ریال
142,500 ریال

آباده
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به آباده مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس کلاسيک
1396/10/27
18:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
150,000 ریال
142,500 ریال

شيراز آباده فيروزآباد (فارس) جم
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به آباده مقصدنهایی : کازرون
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/27
20:05
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
90,000 ریال
85,500 ریال

شيراز آباده
5 %
همسفر شهرضا
همسفر شهرضا
شهرضا به آباده مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/27
23:15
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
90,000 ریال
85,500 ریال

توضیحات : ** ** خريد با آسان پرداخت(آپ) #333*724* شماره هاي همسفر 53245610-53245609-031
آباده
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به آباده مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس اسکانيا44نفره درجه يک
1396/10/27
23:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
90,000 ریال
85,500 ریال

آباده