مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

شهرضا شيراز

پایانه شهرضا

آباده

1396/02/04

11:30

6

اتوبوس کلاسيک30

% 5

150,000 ریال

142,500 ريال

آباده

شهرضا شيراز

پایانه شهرضا

آباده

1396/02/04

12:15

5

اتوبوس اسکانيا44

% 5

90,000 ریال

85,500 ريال

آباده

شهرضا شيراز

پایانه شهرضا

آباده

1396/02/04

16:15

6

اتوبوس مارال25 vip

% 5

150,000 ریال

142,500 ريال

آباده

شهرضا عسلويه

پایانه شهرضا

آباده

1396/02/04

18:15

0

اتوبوس ولو بي 9تک صندليvip

% 5

150,000 ریال

142,500 ريال

فيروزآباد (فارس) جم شيراز آباده

شهرضا عسلويه

پایانه شهرضا

آباده

1396/02/04

18:30

8

اتوبوس اسکانيا44

% 5

90,000 ریال

85,500 ريال

شيراز آباده فيروزآباد (فارس) جم

شهرضا شيراز

پایانه شهرضا

آباده

1396/02/04

23:30

11

اتوبوس اسکانيا44

% 5

90,000 ریال

85,500 ريال

آباده
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا