مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شاهین شهر به کنگان بوشهر

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06

رویال سفر شاهین شهر
رویال سفر شاهین شهر
شاهين شهر به کنگان مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
مارال 25 نفره VIP
1396/12/06
09:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
570,000 ریال

کنگان

رویال سفر شاهین شهر
رویال سفر شاهین شهر
شاهين شهر به کنگان مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
مارال VIP همراه با شام
1396/12/06
15:50
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
570,000 ریال

توضیحات : شيراز کنگان
کنگان

رویال سفر شاهین شهر
رویال سفر شاهین شهر
شاهين شهر به کنگان
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
مارال VIP همراه با شام
1396/12/06
16:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
570,000 ریال