مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شاهین شهر به کرج

روز سه شنبه در تاریخ 1397/03/29
15 %
ترابر بی تا شاهین شهر
ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر به کرج
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس بي9
1397/03/29
23:15
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
420,000 ریال
357,000 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
فرودگاه بين المللي امام خميني شهريار قم

ایران پیما شاهین شهر
ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر به کرج شهريار -فرودگاه امام
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس اسكانيا
1397/03/29
23:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
252,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
15 %
ترابر بی تا شاهین شهر
ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر به کرج
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس بي9
1397/03/29
23:55
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
420,000 ریال
357,000 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
قم تهران ازادي