مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شاهین شهر به مشهد مقدس

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06

سیروسفر شاهین شهر
سیروسفر شاهین شهر
شاهين شهر به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس ولو 44
1396/12/06
15:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
515,000 ریال

توضیحات : سفر خوبي داشته باشيد.
تربت حيدريه کمربندي تربت حيدريه
20 %
آسیا سفر شاهین شهر
آسیا سفر شاهین شهر
شاهین شهر به مشهد مقدس حرکت از ترمينال کاوه سالن6
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس ولوو25
1396/12/06
16:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
780,000 ریال
624,000 ریال

توضیحات : حرکت از ترمينال کاوه سالن6
مشهد مقدس

سیروسفر شاهین شهر
سیروسفر شاهین شهر
شاهين شهر به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس فرست کلاس
1396/12/06
16:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
780,000 ریال

توضیحات : سفر خوبي داشته باشيد.
شاهرود کمربندي شاهرود نيشابور