مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

شاهين شهر مشهد مقدس

پایانه شاهین شهر

مشهد مقدس

1396/03/06

15:00

0

اتوبوس ولو 44

515,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.

شاهین شهر مشهد مقدس حرکت از ترمينال کاوه سالن6

پایانه شاهین شهر

مشهد مقدس

1396/03/06

15:30

0

اتوبوس اسکانيا

% 20

515,000 ریال

412,000 ريال

حرکت از ترمينال کاوه سالن6
مشهد مقدس

شاهین شهر مشهد مقدس

پایانه شاهین شهر

مشهد مقدس

1396/03/06

16:00

0

اتوبوس ولوو25

% 20

780,000 ریال

624,000 ريال

حرکت از ترمينال کاوه سالن6

شاهين شهر مشهد مقدس

پایانه شاهین شهر

مشهد مقدس

1396/03/06

16:30

0

اتوبوس فرست کلاس

780,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.