مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شاهین شهر به مشهد مقدس

روز جمعه در تاریخ 1396/09/03

سیروسفر شاهین شهر
سیروسفر شاهین شهر
شاهين شهر به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس ولو 44
1396/09/03
15:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
515,000 ریال

توضیحات : سفر خوبي داشته باشيد.
20 %
آسیا سفر شاهین شهر
آسیا سفر شاهین شهر
شاهین شهر به مشهد مقدس حرکت از ترميال کاوه سالن6
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس اسکانيا
1396/09/03
15:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
515,000 ریال
412,000 ریال

توضیحات : حرکت از ترميال کاوه سالن6
مشهد مقدس

سیروسفر شاهین شهر
سیروسفر شاهین شهر
شاهين شهر به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس فرست کلاس
1396/09/03
16:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
780,000 ریال

توضیحات : سفر خوبي داشته باشيد.
20 %
آسیا سفر شاهین شهر
آسیا سفر شاهین شهر
شاهین شهر به مشهد مقدس حرکت از ترميال کاوه سالن6
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس ولوو25
1396/09/03
17:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
780,000 ریال
624,000 ریال

توضیحات : حرکت از ترميال کاوه سالن6
مشهد مقدس