مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شاهین شهر به مشهد مقدس

روز دو شنبه در تاریخ 1397/03/28

سیروسفر شاهین شهر
سیروسفر شاهین شهر
شاهين شهر به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس ولو 44
1397/03/28
15:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
550,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال کاوه سالن 4
تربت حيدريه کمربندي تربت حيدريه

سیروسفر شاهین شهر
سیروسفر شاهین شهر
شاهين شهر به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس فرست کلاس
1397/03/28
16:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
820,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال کاوه سالن 4
شاهرود کمربندي شاهرود نيشابور
20 %
آسیا سفر شاهین شهر
آسیا سفر شاهین شهر
شاهین شهر به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس ولوو25
1397/03/28
17:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
935,000 ریال
748,000 ریال

توضیحات : حرکت از ترمينال کاوه سالن6