مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

شاهين شهر مشهد مقدس

پایانه شاهین شهر

مشهد مقدس

1396/02/04

15:00

0

اتوبوس ولو 44

515,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.

شاهین شهر مشهد مقدس حرکت از ترمينال کاوه سالن6

پایانه شاهین شهر

مشهد مقدس

1396/02/04

15:30

0

اتوبوس اسکانيا

% 20

515,000 ریال

412,000 ريال

حرکت از ترمينال کاوه سالن6
مشهد مقدس

شاهین شهر مشهد مقدس

پایانه شاهین شهر

مشهد مقدس

1396/02/04

16:00

0

اتوبوس ولوو25

% 20

780,000 ریال

624,000 ريال

حرکت از ترمينال کاوه سالن6

شاهين شهر مشهد مقدس

پایانه شاهین شهر

مشهد مقدس

1396/02/04

16:30

0

اتوبوس فرست کلاس

780,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا