مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

شاهين شهر مسجدسليمان

پایانه شاهین شهر

مسجدسليمان

1396/03/02

08:15

6

اتوبوس اسکانيا کلاسيک

430,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
شوشتر ايذه

شاهين شهر مسجدسليمان

پایانه شاهین شهر

مسجدسليمان

1396/03/02

15:15

17

اتوبوس كلاسيك

430,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه شوشتر

شاهين شهر مسجدسليمان

پایانه شاهین شهر

مسجدسليمان

1396/03/02

19:15

10

اتوبوس اسكانيا

430,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
ايذه

شاهين شهر مسجدسليمان

پایانه شاهین شهر

مسجدسليمان

1396/03/02

19:45

12

اتوبوس تک صندلي کلاسيک

430,000 ريال

ايذه

شاهين شهر مسجدسليمان

پایانه شاهین شهر

مسجدسليمان

1396/03/02

20:05

4

اتوبوس VIP

550,000 ريال

همسفر مطمئن درسفر
ايذه