مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

شاهين شهر مسجدسليمان

پایانه شاهین شهر

مسجدسليمان

1396/01/11

08:15

0

اتوبوس اسکانيا کلاسيک

430,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه

شاهين شهر مسجدسليمان

پایانه شاهین شهر

مسجدسليمان

1396/01/11

15:15

0

اتوبوس اسکانيا4212

320,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه شوشتر

شاهين شهر مسجدسليمان

پایانه شاهین شهر

مسجدسليمان

1396/01/11

19:15

6

اتوبوس اسكانيا

430,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
ايذه

شاهين شهر مسجدسليمان

پایانه شاهین شهر

مسجدسليمان

1396/01/11

19:45

0

اتوبوس تک صندلي کلاسيک

430,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه

شاهين شهر مسجدسليمان

پایانه شاهین شهر

مسجدسليمان

1396/01/11

20:00

4

اتوبوس VIP

550,000 ريال

همسفر مطمئن درسفر
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا