مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شاهین شهر به ماهشهر

روز يكشنبه در تاریخ 1396/07/02

پیک صبا شاهین شهر
پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر به بندرماهشهر مقصدنهایی : سربندر
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس vip
1396/07/02
09:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
610,000 ریال

رامهرمز بندرماهشهر ايذه

همسفر شاهین شهر
همسفر شاهین شهر
شاهين شهر به ماهشهر مقصدنهایی : سربندر
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس VIP
1396/07/02
18:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
610,000 ریال

توضیحات : همسفر مطمئن درسفر
ماهشهر رامهرمز

ترابر بی تا شاهین شهر
ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر به ماهشهر
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس بي9
1396/07/02
18:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
610,000 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه رامهرمز

پیک صبا شاهین شهر
پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر به ماهشهر مقصدنهایی : سربندر
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس اسکانيا 30
1396/07/02
18:30
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
480,000 ریال

رامهرمز ماهشهر ايذه

پیک صبا شاهین شهر
پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر به بندرماهشهر مقصدنهایی : سربندر
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس vip
1396/07/02
22:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
610,000 ریال

رامهرمز بندرماهشهر ايذه