مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شاهین شهر به قم

روز دو شنبه در تاریخ 1397/03/28

ایران پیما شاهین شهر
ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر به قم مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس مارال
1397/03/28
13:00
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
288,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
قم تهران آزادي
15 %
ترابر بی تا شاهین شهر
ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر به قم مقصدنهایی : پايانه شرق
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس اسکانيا تک صندلي
1397/03/28
13:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
222,500 ریال
189,125 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
قم تهران جنوب

سیروسفر شاهین شهر
سیروسفر شاهین شهر
شاهين شهر به قم ازمسير دليجان قم شاه جمال مقصدنهایی : تهران جنوب ازمسير دليجان قم شاه جمال
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس ولو 44
1397/03/28
13:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
165,000 ریال

توضیحات : کارت ملي هنگام صدور بليط الزامي است
قم ازمسير دليجان قم شاه جمال

سیروسفر شاهین شهر
سیروسفر شاهین شهر
شاهين شهر به قم عوارض قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس فرست کلاس
1397/03/28
13:30
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
255,000 ریال

توضیحات : کارت ملي هنگام صدور بليط الزامي است
قم عوارض قم

ایران پیما شاهین شهر
ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر به قم مقصدنهایی : تهران /پايانه جنوب
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس مارال
1397/03/28
14:15
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
288,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
قم

سیروسفر شاهین شهر
سیروسفر شاهین شهر
شاهين شهر به قم عوارض قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس فرست کلاس
1397/03/28
14:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
255,000 ریال

توضیحات : کارت ملي هنگام صدور بليط الزامي است
قم عوارض قم

سیروسفر شاهین شهر
سیروسفر شاهین شهر
شاهين شهر به قم عوارض قم مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس فرست کلاس
1397/03/28
15:20
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
255,000 ریال

توضیحات : کارت ملي هنگام صدور بليط الزامي است
قم عوارض قم تهران آزادي

سیروسفر شاهین شهر
سیروسفر شاهین شهر
شاهين شهر به قم عوارض قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس فرست کلاس
1397/03/28
15:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
255,000 ریال

توضیحات : کارت ملي هنگام صدور بليط الزامي است
قم عوارض قم

ایران پیما شاهین شهر
ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر به قم ميدان آرژانتين مقصدنهایی : آرژانتين/بيهقي ميدان آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس مان26
1397/03/28
16:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
288,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
قم ميدان آرژانتين تهران /پايانه جنوب

سیروسفر شاهین شهر
سیروسفر شاهین شهر
شاهين شهر به قم عوارض قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس فرست کلاس
1397/03/28
16:30
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
255,000 ریال

توضیحات : کارت ملي هنگام صدور بليط الزامي است
قم عوارض قم
15 %
ترابر بی تا شاهین شهر
ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر به قم مقصدنهایی : پايانه شرق
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس اسکانيا کلاسيک
1397/03/28
16:45
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
222,500 ریال
189,125 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
قم تهران جنوب
10 %
همسفر شاهین شهر
همسفر شاهین شهر
شاهين شهر به قم مقصدنهایی : آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس VIP
1397/03/28
17:05
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
288,000 ریال
259,200 ریال

توضیحات : همسفر مطمئن درسفر
تهران جنوب قم

ایران پیما شاهین شهر
ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر به قم مقصدنهایی : شاهرود (سمنان)
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس مارال
1397/03/28
17:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
288,000 ریال

تهران /پايانه جنوب سمنان قم

سیروسفر شاهین شهر
سیروسفر شاهین شهر
شاهين شهر به قم عوارض قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس فرست کلاس
1397/03/28
18:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
255,000 ریال

توضیحات : کارت ملي هنگام صدور بليط الزامي است
قم عوارض قم

ایران پیما شاهین شهر
ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر به قم مقصدنهایی : ساري
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس مارال
1397/03/28
19:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
288,000 ریال

تهران /پايانه جنوب بابل قم آمل

سیروسفر شاهین شهر
سیروسفر شاهین شهر
شاهين شهر به قم عوارض قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس فرست کلاس
1397/03/28
19:45
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
255,000 ریال

توضیحات : کارت ملي هنگام صدور بليط الزامي است
قم عوارض قم
15 %
ترابر بی تا شاهین شهر
ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر به قم مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس بي9
1397/03/28
23:15
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
287,500 ریال
244,375 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
فرودگاه بين المللي امام خميني شهريار قم

سیروسفر شاهین شهر
سیروسفر شاهین شهر
شاهين شهر به قم عوارض قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس فرست کلاس
1397/03/28
23:40
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
255,000 ریال

توضیحات : کارت ملي هنگام صدور بليط الزامي است
قم عوارض قم
15 %
ترابر بی تا شاهین شهر
ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر به قم مقصدنهایی : پايانه شرق
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس كلاسيك
1397/03/28
23:45
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
222,500 ریال
189,125 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
آرژانتين تهران جنوب قم
15 %
ترابر بی تا شاهین شهر
ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر به قم مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس بي9
1397/03/28
23:55
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
287,500 ریال
244,375 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
قم تهران ازادي