مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

شاهين شهر تهران آرژانتين

پایانه شاهین شهر

قم

1396/01/03

08:30

0

اتوبوس فرست کلاس

240,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
قم

شاهين شهر پايانه شرق

پایانه شاهین شهر

قم

1396/01/03

08:45

4

اتوبوس ولوو بي 9

135,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
قم تهران جنوب

شاهين شهر تهران جنوب

پایانه شاهین شهر

قم

1396/01/03

09:45

4

اتوبوس ولوو بي 9

135,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
قم

شاهين شهر تهران آرژانتين

پایانه شاهین شهر

قم

1396/01/03

10:30

0

اتوبوس فرست کلاس

240,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
قم

شاهين شهر کرج

پایانه شاهین شهر

قم

1396/01/03

10:45

0

اتوبوس كلاسيك

185,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
فرودگاه بين المللي امام خميني شهريار قم

شاهين شهر تهران آرژانتين

پایانه شاهین شهر

قم

1396/01/03

11:30

0

اتوبوس فرست کلاس

240,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
قم

شاهين شهر تهران آرژانتين

پایانه شاهین شهر

قم

1396/01/03

12:00

3

اتوبوس فرست کلاس

240,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
قم

شاهين شهر پايانه شرق

پایانه شاهین شهر

قم

1396/01/03

13:00

1

اتوبوس اسکانيا تک صندلي

185,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
قم تهران جنوب

شاهين شهر تهران جنوب

پایانه شاهین شهر

قم

1396/01/03

13:30

4

اتوبوس ولو 44

140,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
قم

شاهين شهر تهران آرژانتين

پایانه شاهین شهر

قم

1396/01/03

14:30

1

اتوبوس فرست کلاس

240,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
قم

شاهين شهر آرژانتين

پایانه شاهین شهر

قم

1396/01/03

15:20

6

اتوبوس بي9

240,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
قم تهران جنوب

شاهين شهر کرج

پایانه شاهین شهر

قم

1396/01/03

15:20

2

اتوبوس ولو 44

140,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
تهران آزادي قم

شاهين شهر تهران آرژانتين

پایانه شاهین شهر

قم

1396/01/03

15:30

0

اتوبوس فرست کلاس

240,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
قم

شاهين شهر تهران آرژانتين

پایانه شاهین شهر

قم

1396/01/03

16:30

0

اتوبوس فرست کلاس

240,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
قم

شاهين شهر پايانه شرق

پایانه شاهین شهر

قم

1396/01/03

16:30

0

اتوبوس اسکانيا کلاسيک

185,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
قم تهران جنوب

شاهين شهر کرج

پایانه شاهین شهر

قم

1396/01/03

16:30

2

اتوبوس مان

240,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
تهران آزادي قم

شاهين شهر تهران آرژانتين

پایانه شاهین شهر

قم

1396/01/03

18:00

3

اتوبوس فرست کلاس

240,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
قم

شاهين شهر تهران آرژانتين

پایانه شاهین شهر

قم

1396/01/03

19:45

3

اتوبوس فرست کلاس

240,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
قم

شاهين شهر تهران آرژانتين

پایانه شاهین شهر

قم

1396/01/03

23:30

4

اتوبوس ولو 44

140,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
قم

شاهين شهر پايانه شرق

پایانه شاهین شهر

قم

1396/01/03

23:45

0

اتوبوس اسکانيا کلاسيک

185,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
قم تهران جنوب آرژانتين

شاهين شهر آرژانتين/بيهقي

پایانه شاهین شهر

قم

1396/01/03

23:45

0

اتوبوس مارال

240,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
قم تهران آزادي تهران /پايانه جنوب
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا