مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

شاهين شهر آرژانتين

پایانه شاهین شهر

قم

1396/02/06

15:20

9

اتوبوس بي9

240,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
قم تهران جنوب

شاهين شهر کرج

پایانه شاهین شهر

قم

1396/02/06

15:20

0

اتوبوس ولو 44

140,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
تهران آزادي قم

شاهين شهر تهران آرژانتين

پایانه شاهین شهر

قم

1396/02/06

15:30

0

اتوبوس فرست کلاس

240,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
قم

شاهين شهر کرج

پایانه شاهین شهر

قم

1396/02/06

16:30

2

اتوبوس مان

240,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
تهران آزادي قم

شاهين شهر تهران آرژانتين

پایانه شاهین شهر

قم

1396/02/06

16:30

0

اتوبوس فرست کلاس

240,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
قم

شاهين شهر پايانه شرق

پایانه شاهین شهر

قم

1396/02/06

16:30

9

اتوبوس اسکانيا کلاسيک

185,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
قم تهران جنوب

شاهين شهر تهران آرژانتين

پایانه شاهین شهر

قم

1396/02/06

18:00

0

اتوبوس فرست کلاس

240,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
قم

شاهين شهر تهران آرژانتين

پایانه شاهین شهر

قم

1396/02/06

19:45

0

اتوبوس فرست کلاس

240,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
قم

شاهين شهر کرج

پایانه شاهین شهر

قم

1396/02/06

23:15

9

اتوبوس اسکانيا مارال 25نفره

240,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
فرودگاه بين المللي امام خميني شهريار قم

شاهين شهر تهران آرژانتين

پایانه شاهین شهر

قم

1396/02/06

23:30

4

اتوبوس ولو 44

140,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
قم

شاهين شهر آرژانتين/بيهقي

پایانه شاهین شهر

قم

1396/02/06

23:45

0

اتوبوس مارال

240,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
قم تهران آزادي تهران /پايانه جنوب

شاهين شهر پايانه شرق

پایانه شاهین شهر

قم

1396/02/06

23:45

8

اتوبوس اسکانيا کلاسيک

185,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
قم تهران جنوب آرژانتين
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا