مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شاهین شهر به قشم

روز يكشنبه در تاریخ 1396/05/29
20 %
آسیا سفر شاهین شهر
آسیا سفر شاهین شهر
شاهین شهر به قشم
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس ولوو25
1396/05/29
16:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
780,000 ریال
624,000 ریال

توضیحات : حرکت از ترمينال کاوه سالن6
قشم
20 %
آسیا سفر شاهین شهر
آسیا سفر شاهین شهر
شاهین شهر به قشم
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس ولوو25
1396/05/29
17:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
780,000 ریال
624,000 ریال

توضیحات : حرکت از ترمينال کاوه سال6
20 %
آسیا سفر شاهین شهر
آسیا سفر شاهین شهر
شاهین شهر به قشم
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس ولوو25
1396/05/29
18:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
780,000 ریال
624,000 ریال

توضیحات : حرکت از ترمينال کاوه سالن6
قشم