مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شاهین شهر به شیراز

روز دو شنبه در تاریخ 1396/04/05

ایران پیما شاهین شهر
ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر به شيراز
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس مارال
1396/04/05
10:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
360,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
آباده

ایران پیما شاهین شهر
ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر به شيراز
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس اسكانيا
1396/04/05
11:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
205,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
آباده

سیروسفر شاهین شهر
سیروسفر شاهین شهر
شاهين شهر به شيراز
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس فرست کلاس
1396/04/05
11:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
360,000 ریال

توضیحات : سفر خوبي داشته باشيد.

همسفر شاهین شهر
همسفر شاهین شهر
شاهين شهر به شيراز (فارس) مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس VIP
1396/04/05
16:00
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
360,000 ریال

توضیحات : همسفر مطمئن درسفر
شيراز (فارس)

ایران پیما شاهین شهر
ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر به شيراز مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس مارال
1396/04/05
17:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
360,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
شيراز
20 %
آسیا سفر شاهین شهر
آسیا سفر شاهین شهر
شاهین شهر به شيراز مقصدنهایی : قشم حرکت از ترمينال کاوه سالن6
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس ولوو25
1396/04/05
18:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
360,000 ریال
288,000 ریال

توضیحات : حرکت از ترمينال کاوه سالن6
شيراز قشم

همسفر شاهین شهر
همسفر شاهین شهر
شاهين شهر به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس VIP
1396/04/05
18:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
360,000 ریال

توضیحات : همسفر مطمئن درسفر

سیروسفر شاهین شهر
سیروسفر شاهین شهر
شاهين شهر به شيراز
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس فرست کلاس
1396/04/05
22:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
360,000 ریال

توضیحات : سفر خوبي داشته باشيد.

ایران پیما شاهین شهر
ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر به شيراز
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس اسكانيا
1396/04/05
23:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
205,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
آباده

ایران پیما شاهین شهر
ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر به شيراز
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس مارال
1396/04/05
23:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
360,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر