مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شاهین شهر به شیراز

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/09/23

ایران پیما شاهین شهر
ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس مارال
1396/09/23
10:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
360,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
آباده

ایران پیما شاهین شهر
ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس اسكانيا
1396/09/23
11:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
205,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
آباده

سیروسفر شاهین شهر
سیروسفر شاهین شهر
شاهين شهر به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس فرست کلاس
1396/09/23
11:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
360,000 ریال

توضیحات : سفر خوبي داشته باشيد.
آباده

سیروسفر شاهین شهر
سیروسفر شاهین شهر
شاهين شهر به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس فرست کلاس
1396/09/23
13:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
360,000 ریال

توضیحات : سفر خوبي داشته باشيد.
آباده

ایران پیما شاهین شهر
ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر به شيراز مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس مارال
1396/09/23
17:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
360,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي کاوه -صفه درسا مانيتوردار
شيراز

سیروسفر شاهین شهر
سیروسفر شاهین شهر
شاهين شهر به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس فرست کلاس
1396/09/23
22:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
360,000 ریال

توضیحات : سفر خوبي داشته باشيد.
آباده

ایران پیما شاهین شهر
ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس مارال
1396/09/23
23:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
360,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي کاوه-صفه

ایران پیما شاهین شهر
ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس مارال
1396/09/23
23:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
360,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي کاوه-صفه