مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

شاهين شهر شيراز (فارس)

پایانه شاهین شهر

شيراز (فارس)

1396/02/09

09:15

0

اتوبوس مان

360,000 ريال

همسفر مطمئن درسفر

شاهين شهر شيراز

پایانه شاهین شهر

شيراز

1396/02/09

10:00

0

اتوبوس مارال

360,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر

شاهين شهر شيراز

پایانه شاهین شهر

شيراز

1396/02/09

11:00

0

اتوبوس اسكانيا

205,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
آباده

شاهين شهر شيراز

پایانه شاهین شهر

شيراز

1396/02/09

11:15

0

اتوبوس فرست کلاس

360,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.

شاهين شهر شيراز (فارس)

پایانه شاهین شهر

شيراز (فارس)

1396/02/09

12:30

6

اتوبوس مان

360,000 ريال

همسفر مطمئن درسفر

شاهين شهر عسلويه

پایانه شاهین شهر

شيراز

1396/02/09

17:00

0

اتوبوس مارال

360,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
شيراز

شاهین شهر عسلويه

پایانه شاهین شهر

شيراز

1396/02/09

17:30

0

اتوبوس ولوو25

% 20

360,000 ریال

288,000 ريال

با ارزوي سفري خوش
شيراز

شاهين شهر عسلويه

پایانه شاهین شهر

شيراز (فارس)

1396/02/09

19:00

0

اتوبوس VIP

360,000 ريال

همسفر مطمئن درسفر
شيراز (فارس)

شاهين شهر عسلويه

پایانه شاهین شهر

شيراز (فارس)

1396/02/09

20:00

0

اتوبوس VIP

360,000 ريال

همسفر مطمئن درسفر
شيراز (فارس)

شاهين شهر شيراز

پایانه شاهین شهر

شيراز

1396/02/09

22:00

0

اتوبوس فرست کلاس

360,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.

شاهین شهر شيراز

پایانه شاهین شهر

شيراز

1396/02/09

22:00

4

اتوبوس ولوو25

% 20

360,000 ریال

288,000 ريال

با آرزوي سفري خوب
آباده

شاهين شهر شيراز

پایانه شاهین شهر

شيراز

1396/02/09

23:00

21

اتوبوس اسكانيا

205,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
آباده

شاهين شهر شيراز

پایانه شاهین شهر

شيراز

1396/02/09

23:30

0

اتوبوس مارال

360,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا