مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شاهین شهر به شوشتر

روز دو شنبه در تاریخ 1396/04/05

ترابر بی تا شاهین شهر
ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر به شوشتر مقصدنهایی : مسجدسليمان
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس بي9
1396/04/05
08:15
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
510,000 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه شوشتر

ترابر بی تا شاهین شهر
ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر به شوشتر مقصدنهایی : مسجدسليمان
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس كلاسيك
1396/04/05
15:15
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
400,000 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه شوشتر

ترابر بی تا شاهین شهر
ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر به شوشتر مقصدنهایی : مسجدسليمان
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس تک صندلي کلاسيک
1396/04/05
19:45
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
400,000 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه شوشتر