مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

شاهين شهر بندرعباس

پایانه شاهین شهر

سيرجان

1396/02/10

16:15

0

اتوبوس مارال

505,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
سيرجان

شاهين شهر بندرعباس

پایانه شاهین شهر

سيرجان

1396/02/10

17:45

0

اتوبوس مارال

505,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
سيرجان

شاهين شهر بندرعباس

پایانه شاهین شهر

سيرجان

1396/02/10

18:45

6

اتوبوس VIP

500,000 ريال

همسفر مطمئن درسفر
سيرجان

شاهين شهر بندرعباس

پایانه شاهین شهر

سيرجان

1396/02/10

20:15

0

اتوبوس مارال

505,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
سيرجان
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا