مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شاهین شهر به رامهرمز

روز شنبه در تاریخ 1396/07/29

پیک صبا شاهین شهر
پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر به رامهرمز مقصدنهایی : بندرامام خميني
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس vip
1396/07/29
09:30
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
540,000 ریال

رامهرمز ماهشهر ايذه

پیک صبا شاهین شهر
پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر به رامهرمز مقصدنهایی : اميديه (خوزستان)
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس اسکانيا
1396/07/29
17:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
420,000 ریال

ايذه رامهرمز

همسفر شاهین شهر
همسفر شاهین شهر
شاهين شهر به رامهرمز مقصدنهایی : سربندر
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس اسکانيا کلاسيک
1396/07/29
18:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
420,000 ریال

توضیحات : همسفر مطمئن درسفر
ايذه ماهشهر رامهرمز

ترابر بی تا شاهین شهر
ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر به رامهرمز مقصدنهایی : ماهشهر
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس اسکانيا کلاسيک
1396/07/29
18:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
420,000 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه رامهرمز

پیک صبا شاهین شهر
پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر به رامهرمز مقصدنهایی : سربندر
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس اسکانيا 30
1396/07/29
18:30
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
420,000 ریال

رامهرمز ماهشهر ايذه بندرامام خميني

پیک صبا شاهین شهر
پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر به رامهرمز مقصدنهایی : سربندر
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس vip
1396/07/29
22:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
540,000 ریال

رامهرمز ماهشهر ايذه