مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شاهین شهر به دزفول

روز سه شنبه در تاریخ 1396/08/30

سیروسفر شاهین شهر
سیروسفر شاهین شهر
شاهين شهر به دزفول مقصدنهایی : انديمشک
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس ولو 44
1396/08/30
18:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
275,000 ریال

توضیحات : سفر خوبي داشته باشيد.
دزفول خرم اباد
20 %
آسیا سفر شاهین شهر
آسیا سفر شاهین شهر
شاهین شهر به دزفول حرکت از ترميال کاوه سالن6
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس ولوو25
1396/08/30
20:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
480,000 ریال
384,000 ریال

توضیحات : حرکت از ترميال کاوه سالن6
خرم اباد انديمشک

پیک صبا شاهین شهر
پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر به دزفول مقصدنهایی : انديمشک
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس vip
1396/08/30
21:15
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
480,000 ریال

دزفول