مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شاهین شهر به دزفول

روز شنبه در تاریخ 1396/04/31

سیروسفر شاهین شهر
سیروسفر شاهین شهر
شاهين شهر به دزفول
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس ولو 44
1396/04/31
18:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
275,000 ریال

توضیحات : سفر خوبي داشته باشيد.
20 %
آسیا سفر شاهین شهر
آسیا سفر شاهین شهر
شاهین شهر به دزفول
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس ولوو25
1396/04/31
20:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
480,000 ریال
384,000 ریال

توضیحات : حرکت از ترمينال کاوه سالن6
دزفول انديمشک

پیک صبا شاهین شهر
پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر به دزفول مقصدنهایی : انديمشک
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس vip
1396/04/31
21:15
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
480,000 ریال

دزفول