مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

شاهين شهر دزفول

پایانه شاهین شهر

خرم اباد

1396/03/04

08:15

0

اتوبوس بي9

320,000 ريال

خرم اباد انديمشک

شاهین شهر دزفول حرکت از ترمينال کاوه سالن6

پایانه شاهین شهر

خرم اباد

1396/03/04

08:30

3

اتوبوس ولوو25

% 20

335,000 ریال

268,000 ريال

حرکت از ترمينال کاوه سالن6
خرم اباد انديمشک