مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شاهین شهر به خرم آباد

روز شنبه در تاریخ 1396/07/29

سیروسفر شاهین شهر
سیروسفر شاهین شهر
شاهين شهر به خرم اباد
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس ولو 44
1396/07/29
08:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
220,000 ریال

توضیحات : سفر خوبي داشته باشيد.
20 %
آسیا سفر شاهین شهر
آسیا سفر شاهین شهر
شاهین شهر به خرم اباد مقصدنهایی : دزفول حرکت از ترميال کاوه سالن6
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس ولوو25
1396/07/29
20:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
335,000 ریال
268,000 ریال

توضیحات : حرکت از ترميال کاوه سالن6
خرم اباد انديمشک