مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شاهین شهر به خرمشهر

روز شنبه در تاریخ 1396/07/29

پیک صبا شاهین شهر
پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر به خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/29
16:45
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
350,000 ریال

اهواز آبادان ايذه

پیک صبا شاهین شهر
پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر به خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس vip
1396/07/29
19:45
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
600,000 ریال

اهواز آبادان ايذه

پیک صبا شاهین شهر
پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر به خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/29
21:45
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
350,000 ریال

اهواز آبادان