مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شاهین شهر به خرمشهر

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/09/23

پیک صبا شاهین شهر
پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر به خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس vip
1396/09/23
16:45
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
600,000 ریال

آبادان ايذه

پیک صبا شاهین شهر
پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر به خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس vip
1396/09/23
19:45
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
600,000 ریال

اهواز آبادان ايذه

پیک صبا شاهین شهر
پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر به خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/23
21:45
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
350,000 ریال

اهواز آبادان