مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شاهین شهر به خرمشهر

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/04/07

پیک صبا شاهین شهر
پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر به خرمشهر
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس vip
1396/04/07
19:45
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
600,000 ریال

اهواز آبادان ايذه
20 %
آسیا سفر شاهین شهر
آسیا سفر شاهین شهر
شاهین شهر به خرمشهر مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس ولوو25
1396/04/07
20:45
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
600,000 ریال
480,000 ریال

توضیحات : با آرزوي سفري خوب
اهواز خرمشهر ايذه

پیک صبا شاهین شهر
پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر به خرمشهر
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/07
21:45
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
350,000 ریال

اهواز آبادان