مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

شاهين شهر خرمشهر

پایانه شاهین شهر

خرمشهر

1396/03/04

19:45

5

اتوبوس vip

600,000 ريال

اهواز آبادان

شاهین شهر آبادان

پایانه شاهین شهر

خرمشهر

1396/03/04

20:45

5

اتوبوس ولوو25

% 20

600,000 ریال

480,000 ريال

با آرزوي سفري خوب
اهواز خرمشهر

شاهين شهر خرمشهر

پایانه شاهین شهر

خرمشهر

1396/03/04

21:45

5

اتوبوس اسکانيا44

350,000 ريال

آبادان اهواز