مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

شاهين شهر کرج

پایانه شاهین شهر

تهران آزادي

1396/03/08

15:20

0

اتوبوس ولو 44

205,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
تهران آزادي قم

شاهين شهر کرج

پایانه شاهین شهر

تهران آزادي

1396/03/08

16:30

0

اتوبوس مان

330,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
قم تهران آزادي

شاهين شهر آرژانتين/بيهقي

پایانه شاهین شهر

تهران آزادي

1396/03/08

23:45

0

اتوبوس مارال

330,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
قم تهران آزادي تهران /پايانه جنوب

شاهين شهر تهران آزادي

پایانه شاهین شهر

تهران آزادي

1396/03/08

23:45

0

اتوبوس اسكانيا

200,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
تهران /پايانه جنوب