مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

شاهين شهر پايانه شرق

پایانه شاهین شهر

تهران جنوب

1396/03/05

08:45

5

اتوبوس ولوو بي 9

205,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
قم تهران جنوب

شاهين شهر تهران جنوب

پایانه شاهین شهر

تهران جنوب

1396/03/05

09:45

4

اتوبوس ولوو بي 9

205,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
قم

شاهين شهر تهران /پايانه جنوب

پایانه شاهین شهر

تهران /پايانه جنوب

1396/03/05

09:45

7

اتوبوس مارال

330,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر

شاهين شهر پايانه شرق

پایانه شاهین شهر

تهران جنوب

1396/03/05

13:00

0

اتوبوس اسکانيا تک صندلي

260,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
قم تهران جنوب

شاهين شهر تهران جنوب

پایانه شاهین شهر

تهران جنوب

1396/03/05

13:30

4

اتوبوس ولو 44

205,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
قم

شاهين شهر تهران /پايانه جنوب

پایانه شاهین شهر

تهران /پايانه جنوب

1396/03/05

14:15

3

اتوبوس مارال

330,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
قم

شاهين شهر آرژانتين

پایانه شاهین شهر

تهران جنوب

1396/03/05

15:20

9

اتوبوس بي9

330,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
قم تهران جنوب

شاهين شهر گنبدکاووس

پایانه شاهین شهر

تهران /پايانه جنوب

1396/03/05

16:15

0

اتوبوس اسكانيا

205,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
تهران /پايانه جنوب ساري

شاهين شهر پايانه شرق

پایانه شاهین شهر

تهران جنوب

1396/03/05

16:30

2

اتوبوس اسکانيا کلاسيک

260,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
قم تهران جنوب

شاهين شهر شاهرود (سمنان)

پایانه شاهین شهر

تهران /پايانه جنوب

1396/03/05

17:15

0

اتوبوس مارال

330,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
تهران /پايانه جنوب

شاهين شهر پايانه شرق

پایانه شاهین شهر

تهران جنوب

1396/03/05

23:45

2

اتوبوس اسکانيا کلاسيک

260,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
قم تهران جنوب آرژانتين

شاهين شهر تهران آزادي

پایانه شاهین شهر

تهران /پايانه جنوب

1396/03/05

23:45

0

اتوبوس اسكانيا

200,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
تهران /پايانه جنوب

شاهين شهر آرژانتين/بيهقي

پایانه شاهین شهر

تهران /پايانه جنوب

1396/03/05

23:45

0

اتوبوس مارال

330,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
قم تهران آزادي تهران /پايانه جنوب