مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

شاهين شهر آرژانتين

پایانه شاهین شهر

تهران جنوب

1396/02/06

15:20

9

اتوبوس بي9

330,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
قم تهران جنوب

شاهين شهر آرژانتين/بيهقي ميدان آرژانتين

پایانه شاهین شهر

تهران /پايانه جنوب

1396/02/06

16:00

5

اتوبوس مان26

330,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
تهران /پايانه جنوب ميدان آرژانتين

شاهين شهر پايانه شرق

پایانه شاهین شهر

تهران جنوب

1396/02/06

16:30

9

اتوبوس اسکانيا کلاسيک

260,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
قم تهران جنوب

شاهين شهر شاهرود (سمنان)

پایانه شاهین شهر

تهران /پايانه جنوب

1396/02/06

17:15

0

اتوبوس مارال

330,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
تهران /پايانه جنوب

شاهين شهر پايانه شرق

پایانه شاهین شهر

تهران جنوب

1396/02/06

23:45

8

اتوبوس اسکانيا کلاسيک

260,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
قم تهران جنوب آرژانتين

شاهين شهر آرژانتين/بيهقي

پایانه شاهین شهر

تهران /پايانه جنوب

1396/02/06

23:45

0

اتوبوس مارال

330,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
قم تهران آزادي تهران /پايانه جنوب
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا