مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری





ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شاهین شهر به تهران پایانه جنوب

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/10/27

ایران پیما شاهین شهر
ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر به تهران /پايانه جنوب
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس مارال
1396/10/27
07:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
قم

ترابر بی تا شاهین شهر
ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر به تهران جنوب مقصدنهایی : پايانه شرق
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس تک صندلي کلاسيک
1396/10/27
08:45
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
260,000 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
قم تهران جنوب

ایران پیما شاهین شهر
ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر به تهران /پايانه جنوب
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس مارال
1396/10/27
09:45
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
قم

ترابر بی تا شاهین شهر
ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس ولوو بي 9
1396/10/27
09:45
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
205,000 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
قم

همسفر شاهین شهر
همسفر شاهین شهر
شاهين شهر به تهران جنوب مقصدنهایی : آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس مان مانيتور دار ماهان
1396/10/27
13:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : همسفر مطمئن درسفر
تهران جنوب

ترابر بی تا شاهین شهر
ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر به تهران جنوب مقصدنهایی : پايانه شرق
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس اسکانيا تک صندلي
1396/10/27
13:00
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
260,000 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
قم تهران جنوب

سیروسفر شاهین شهر
سیروسفر شاهین شهر
شاهين شهر به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس ولو 44
1396/10/27
13:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
205,000 ریال

توضیحات : سفر خوبي داشته باشيد.
قم

ایران پیما شاهین شهر
ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر به تهران /پايانه جنوب
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس مارال
1396/10/27
14:15
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
قم

ایران پیما شاهین شهر
ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر به تهران /پايانه جنوب مقصدنهایی : آرژانتين/بيهقي ميدان آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس مان26
1396/10/27
16:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
قم ميدان آرژانتين تهران /پايانه جنوب ميدان آرژانتين

ترابر بی تا شاهین شهر
ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر به تهران جنوب مقصدنهایی : پايانه شرق
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس اسکانيا کلاسيک
1396/10/27
16:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
260,000 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
قم تهران جنوب

ایران پیما شاهین شهر
ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر به تهران /پايانه جنوب مقصدنهایی : شاهرود (سمنان)
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس مارال
1396/10/27
17:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
330,000 ریال

تهران /پايانه جنوب

همسفر شاهین شهر
همسفر شاهین شهر
شاهين شهر به تهران جنوب مقصدنهایی : آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس مان
1396/10/27
17:20
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : همسفر مطمئن درسفر
تهران جنوب

ترابر بی تا شاهین شهر
ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر به تهران جنوب مقصدنهایی : پايانه شرق
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس كلاسيك
1396/10/27
23:45
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
260,000 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
آرژانتين تهران جنوب قم