مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

شاهين شهر تهران /پايانه جنوب

پایانه شاهین شهر

تهران /پايانه جنوب

1396/01/03

07:30

0

اتوبوس اسکانيا/

260,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر

شاهين شهر پايانه شرق

پایانه شاهین شهر

تهران جنوب

1396/01/03

08:45

4

اتوبوس ولوو بي 9

205,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
قم تهران جنوب

شاهين شهر تهران جنوب

پایانه شاهین شهر

تهران جنوب

1396/01/03

09:45

4

اتوبوس ولوو بي 9

205,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
قم

شاهين شهر تهران /پايانه جنوب

پایانه شاهین شهر

تهران /پايانه جنوب

1396/01/03

09:45

10

اتوبوس مارال

330,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر

شاهين شهر پايانه شرق

پایانه شاهین شهر

تهران جنوب

1396/01/03

13:00

1

اتوبوس اسکانيا تک صندلي

260,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
قم تهران جنوب

شاهين شهر تهران جنوب

پایانه شاهین شهر

تهران جنوب

1396/01/03

13:30

4

اتوبوس ولو 44

205,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
قم

شاهين شهر تهران /پايانه جنوب

پایانه شاهین شهر

تهران /پايانه جنوب

1396/01/03

14:15

5

اتوبوس مان26

330,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر

شاهين شهر آرژانتين

پایانه شاهین شهر

تهران جنوب

1396/01/03

15:20

6

اتوبوس بي9

330,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
قم تهران جنوب

شاهين شهر تهران /پايانه جنوب

پایانه شاهین شهر

تهران /پايانه جنوب

1396/01/03

16:00

7

اتوبوس مارال

330,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر

شاهين شهر پايانه شرق

پایانه شاهین شهر

تهران جنوب

1396/01/03

16:30

0

اتوبوس اسکانيا کلاسيک

260,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
قم تهران جنوب

شاهين شهر شاهرود (سمنان)

پایانه شاهین شهر

تهران /پايانه جنوب

1396/01/03

17:15

0

اتوبوس مارال

330,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
تهران /پايانه جنوب

شاهين شهر ساري

پایانه شاهین شهر

تهران /پايانه جنوب

1396/01/03

18:45

0

اتوبوس اسكانيا

205,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
بابل تهران /پايانه جنوب آمل

شاهين شهر پايانه شرق

پایانه شاهین شهر

تهران جنوب

1396/01/03

23:45

0

اتوبوس اسکانيا کلاسيک

260,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
قم تهران جنوب آرژانتين

شاهين شهر آرژانتين/بيهقي

پایانه شاهین شهر

تهران /پايانه جنوب

1396/01/03

23:45

0

اتوبوس مارال

330,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
قم تهران آزادي تهران /پايانه جنوب
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا