مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شاهین شهر به تهران پایانه بیهقی (آرژانتین)

روز جمعه در تاریخ 1396/04/02

سیروسفر شاهین شهر
شاهين شهر تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس فرست کلاس
1396/04/02
08:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : سفر خوبي داشته باشيد.
قم

سیروسفر شاهین شهر
شاهين شهر تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس فرست کلاس
1396/04/02
10:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : سفر خوبي داشته باشيد.
قم

سیروسفر شاهین شهر
شاهين شهر تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس فرست کلاس
1396/04/02
11:30
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
330,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : سفر خوبي داشته باشيد.
قم

سیروسفر شاهین شهر
شاهين شهر تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس فرست کلاس
1396/04/02
12:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
330,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : سفر خوبي داشته باشيد.
قم

همسفر شاهین شهر
شاهين شهر آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس VIP
1396/04/02
12:50
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
330,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : همسفر مطمئن درسفر

سیروسفر شاهین شهر
شاهين شهر تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس فرست کلاس
1396/04/02
14:30
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
330,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : سفر خوبي داشته باشيد.
قم

ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس بي9
1396/04/02
15:15
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
قم تهران جنوب

سیروسفر شاهین شهر
شاهين شهر تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس فرست کلاس
1396/04/02
15:30
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
330,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : سفر خوبي داشته باشيد.
قم

ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر آرژانتين/بيهقي
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس مان26
1396/04/02
16:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
330,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
قم ميدان آرژانتين تهران /پايانه جنوب ميدان آرژانتين

سیروسفر شاهین شهر
شاهين شهر تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس فرست کلاس
1396/04/02
16:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
330,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : سفر خوبي داشته باشيد.
قم

سیروسفر شاهین شهر
شاهين شهر تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس فرست کلاس
1396/04/02
18:00
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
330,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : سفر خوبي داشته باشيد.
قم

سیروسفر شاهین شهر
شاهين شهر تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس فرست کلاس
1396/04/02
19:45
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
330,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : سفر خوبي داشته باشيد.
قم

سیروسفر شاهین شهر
شاهين شهر تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس ولو 44
1396/04/02
23:30
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
205,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : سفر خوبي داشته باشيد.
قم

ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر آرژانتين/بيهقي
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس مارال
1396/04/02
23:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
قم تهران /پايانه جنوب

ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر آرژانتين مقصدنهایی : پايانه شرق
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس كلاسيك
1396/04/02
23:45
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
260,000 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
آرژانتين تهران جنوب قم