مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

شاهين شهر تهران آرژانتين

پایانه شاهین شهر

تهران آرژانتين

1396/03/02

08:30

0

اتوبوس فرست کلاس

330,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
قم

شاهين شهر تهران آرژانتين

پایانه شاهین شهر

تهران آرژانتين

1396/03/02

10:30

0

اتوبوس فرست کلاس

330,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
قم

شاهين شهر تهران آرژانتين

پایانه شاهین شهر

تهران آرژانتين

1396/03/02

11:30

0

اتوبوس فرست کلاس

330,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
قم

شاهين شهر تهران آرژانتين

پایانه شاهین شهر

تهران آرژانتين

1396/03/02

12:00

2

اتوبوس فرست کلاس

330,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
قم

شاهين شهر آرژانتين

پایانه شاهین شهر

آرژانتين

1396/03/02

12:50

3

اتوبوس VIP

330,000 ريال

همسفر مطمئن درسفر

شاهين شهر تهران آرژانتين

پایانه شاهین شهر

تهران آرژانتين

1396/03/02

14:30

3

اتوبوس فرست کلاس

330,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
قم

شاهين شهر آرژانتين

پایانه شاهین شهر

آرژانتين

1396/03/02

15:20

9

اتوبوس بي9

330,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
قم تهران جنوب

شاهين شهر تهران آرژانتين

پایانه شاهین شهر

تهران آرژانتين

1396/03/02

15:30

2

اتوبوس فرست کلاس

330,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
قم

شاهين شهر آرژانتين/بيهقي ميدان آرژانتين

پایانه شاهین شهر

آرژانتين/بيهقي

1396/03/02

16:00

7

اتوبوس مان26

330,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
تهران /پايانه جنوب ميدان آرژانتين

شاهين شهر تهران آرژانتين

پایانه شاهین شهر

تهران آرژانتين

1396/03/02

16:30

4

اتوبوس فرست کلاس

330,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
قم

شاهين شهر تهران آرژانتين

پایانه شاهین شهر

تهران آرژانتين

1396/03/02

18:00

2

اتوبوس فرست کلاس

330,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
قم

شاهين شهر تهران آرژانتين

پایانه شاهین شهر

تهران آرژانتين

1396/03/02

19:45

3

اتوبوس فرست کلاس

330,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
قم

شاهين شهر تهران آرژانتين

پایانه شاهین شهر

تهران آرژانتين

1396/03/02

23:30

3

اتوبوس ولو 44

205,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
قم

شاهين شهر پايانه شرق

پایانه شاهین شهر

آرژانتين

1396/03/02

23:45

2

اتوبوس اسکانيا کلاسيک

260,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
قم تهران جنوب آرژانتين

شاهين شهر آرژانتين/بيهقي

پایانه شاهین شهر

آرژانتين/بيهقي

1396/03/02

23:45

0

اتوبوس مارال

330,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
قم تهران آزادي تهران /پايانه جنوب