مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

شاهين شهر تهران /پايانه جنوب

پایانه شاهین شهر

تهران /پايانه جنوب

1396/02/09

07:30

0

اتوبوس مارال

330,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
قم

شاهين شهر تهران آرژانتين

پایانه شاهین شهر

تهران آرژانتين

1396/02/09

08:30

0

اتوبوس فرست کلاس

330,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
قم

شاهين شهر پايانه شرق

پایانه شاهین شهر

پايانه شرق

1396/02/09

08:45

0

اتوبوس اسکانيا کلاسيک

260,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
قم تهران جنوب

شاهين شهر تهران جنوب

پایانه شاهین شهر

تهران جنوب

1396/02/09

09:45

2

اتوبوس ولوو بي 9

205,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
قم

شاهين شهر تهران /پايانه جنوب

پایانه شاهین شهر

تهران /پايانه جنوب

1396/02/09

09:45

3

اتوبوس مارال

330,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر

شاهين شهر کرج از مسير آزادي

پایانه شاهین شهر

تهران آزادي

1396/02/09

10:15

0

اتوبوس اسكانيا

260,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
تهران آزادي از مسير آزادي

شاهين شهر تهران آرژانتين

پایانه شاهین شهر

تهران آرژانتين

1396/02/09

10:30

0

اتوبوس فرست کلاس

330,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
قم

شاهين شهر تهران آرژانتين

پایانه شاهین شهر

تهران آرژانتين

1396/02/09

11:30

2

اتوبوس فرست کلاس

330,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
قم

شاهين شهر تهران آرژانتين

پایانه شاهین شهر

تهران آرژانتين

1396/02/09

12:00

4

اتوبوس فرست کلاس

330,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
قم

شاهين شهر آرژانتين

پایانه شاهین شهر

آرژانتين

1396/02/09

12:50

2

اتوبوس VIP

330,000 ريال

همسفر مطمئن درسفر

شاهين شهر پايانه شرق

پایانه شاهین شهر

پايانه شرق

1396/02/09

13:00

3

اتوبوس اسکانيا تک صندلي

260,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
قم تهران جنوب

شاهين شهر کرج

پایانه شاهین شهر

تهران آزادي

1396/02/09

13:00

3

اتوبوس مارال

330,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
تهران آزادي

شاهين شهر تهران جنوب

پایانه شاهین شهر

تهران جنوب

1396/02/09

13:30

2

اتوبوس ولو 44

205,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
قم

شاهین شهر آرژانتين

پایانه شاهین شهر

آرژانتين

1396/02/09

14:15

10

اتوبوس کلاسيک30

% 20

260,000 ریال

208,000 ريال

با آرزوي سفري خوب
قم تهران جنوب

شاهين شهر تهران /پايانه جنوب

پایانه شاهین شهر

تهران /پايانه جنوب

1396/02/09

14:15

7

اتوبوس مارال

330,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
قم

شاهين شهر تهران آرژانتين

پایانه شاهین شهر

تهران آرژانتين

1396/02/09

14:30

4

اتوبوس فرست کلاس

330,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
قم

شاهين شهر کرج

پایانه شاهین شهر

تهران آزادي

1396/02/09

15:20

2

اتوبوس ولو 44

205,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
تهران آزادي قم

شاهين شهر آرژانتين

پایانه شاهین شهر

آرژانتين

1396/02/09

15:20

6

اتوبوس بي9

330,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
قم تهران جنوب

شاهين شهر تهران آرژانتين

پایانه شاهین شهر

تهران آرژانتين

1396/02/09

15:30

2

اتوبوس فرست کلاس

330,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
قم

شاهين شهر آرژانتين/بيهقي ميدان آرژانتين

پایانه شاهین شهر

آرژانتين/بيهقي

1396/02/09

16:00

7

اتوبوس مان26

330,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
تهران /پايانه جنوب ميدان آرژانتين

شاهين شهر کرج

پایانه شاهین شهر

تهران آزادي

1396/02/09

16:30

2

اتوبوس مان

330,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
تهران آزادي قم

شاهين شهر پايانه شرق

پایانه شاهین شهر

پايانه شرق

1396/02/09

16:30

3

اتوبوس اسکانيا کلاسيک

260,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
قم تهران جنوب

شاهين شهر تهران آرژانتين

پایانه شاهین شهر

تهران آرژانتين

1396/02/09

16:30

2

اتوبوس فرست کلاس

330,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
قم

شاهين شهر شاهرود (سمنان)

پایانه شاهین شهر

تهران /پايانه جنوب

1396/02/09

17:15

0

اتوبوس مارال

330,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
تهران /پايانه جنوب

شاهين شهر تهران آرژانتين

پایانه شاهین شهر

تهران آرژانتين

1396/02/09

18:00

3

اتوبوس فرست کلاس

330,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
قم

شاهين شهر تهران آرژانتين

پایانه شاهین شهر

تهران آرژانتين

1396/02/09

19:45

0

اتوبوس فرست کلاس

330,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
قم

شاهين شهر تهران آرژانتين

پایانه شاهین شهر

تهران آرژانتين

1396/02/09

23:30

2

اتوبوس ولو 44

205,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
قم

شاهين شهر پايانه شرق

پایانه شاهین شهر

پايانه شرق

1396/02/09

23:45

1

اتوبوس اسکانيا کلاسيک

260,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
قم تهران جنوب آرژانتين

شاهين شهر آرژانتين/بيهقي

پایانه شاهین شهر

آرژانتين/بيهقي

1396/02/09

23:45

0

اتوبوس مارال

330,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
قم تهران آزادي تهران /پايانه جنوب
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا