مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شاهین شهر به تهران

روز سه شنبه در تاریخ 1397/03/29

ایران پیما شاهین شهر
ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر به تهران /پايانه جنوب مقصدنهایی : ساري
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس مارال
1397/03/29
19:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
396,000 ریال

تهران /پايانه جنوب بابل قم آمل

سیروسفر شاهین شهر
سیروسفر شاهین شهر
شاهين شهر به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس فرست کلاس
1397/03/29
19:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
350,000 ریال

توضیحات : کارت ملي هنگام صدور بليط الزامي است
قم عوارض قم

سیروسفر شاهین شهر
سیروسفر شاهین شهر
شاهين شهر به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس فرست کلاس
1397/03/29
23:40
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
350,000 ریال

توضیحات : کارت ملي هنگام صدور بليط الزامي است
قم عوارض قم
15 %
ترابر بی تا شاهین شهر
ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر به پايانه شرق
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس كلاسيك
1397/03/29
23:45
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
312,500 ریال
265,625 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
آرژانتين تهران جنوب قم
15 %
ترابر بی تا شاهین شهر
ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر به تهران ازادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس بي9
1397/03/29
23:55
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
395,000 ریال
335,750 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
قم تهران ازادي