مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

شاهين شهر بوشهر

پایانه شاهین شهر

بوشهر

1396/03/02

17:30

0

اتوبوس ولو 44

300,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.

شاهين شهر بوشهر

پایانه شاهین شهر

بوشهر

1396/03/02

19:00

0

اتوبوس اسكانيا

300,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
برازجان

شاهين شهر بوشهر

پایانه شاهین شهر

بوشهر

1396/03/02

20:05

6

اتوبوس VIP

510,000 ريال

همسفر مطمئن درسفر
برازجان

شاهين شهر بوشهر

پایانه شاهین شهر

بوشهر

1396/03/02

20:30

0

اتوبوس فرست کلاس

515,000 ريال

سفر خوبي داشته باشيد.
ياسوج