مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شاهین شهر به بوشهر

روز دو شنبه در تاریخ 1396/07/03

سیروسفر شاهین شهر
سیروسفر شاهین شهر
شاهين شهر به بوشهر
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس ولو 44
1396/07/03
17:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
300,000 ریال

توضیحات : سفر خوبي داشته باشيد.
برازجان

ایران پیما شاهین شهر
ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر به بوشهر حرکت اصلي از کاوه
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس اسكانيا
1396/07/03
19:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
300,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن 8 شب از کاوه
برازجان حرکت اصلي از کاوه

همسفر شاهین شهر
همسفر شاهین شهر
شاهين شهر به بوشهر
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس VIP
1396/07/03
20:05
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
510,000 ریال

توضیحات : همسفر مطمئن درسفر
برازجان

سیروسفر شاهین شهر
سیروسفر شاهین شهر
شاهين شهر به بوشهر
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس فرست کلاس
1396/07/03
20:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
515,000 ریال

توضیحات : سفر خوبي داشته باشيد.
برازجان