مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شاهین شهر به بهبهان

روز سه شنبه در تاریخ 1396/07/25

پیک صبا شاهین شهر
پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر به بهبهان
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس vip
1396/07/25
21:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
515,000 ریال

گچساران
20 %
آسیا سفر شاهین شهر
آسیا سفر شاهین شهر
شاهین شهر به بهبهان حرکت از ترميال کاوه سالن6
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس کلاسيک30
1396/07/25
21:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
400,000 ریال
320,000 ریال

توضیحات : حرکت از ترميال کاوه سالن6
بهبهان گچساران (دوگنبدان)