مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شاهین شهر به بهبهان

روز يكشنبه در تاریخ 1396/04/04

پیک صبا شاهین شهر
پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر به بهبهان
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس vip
1396/04/04
21:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
515,000 ریال

گچساران
20 %
آسیا سفر شاهین شهر
آسیا سفر شاهین شهر
شاهین شهر به بهبهان
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس اسکانيا
1396/04/04
21:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
295,000 ریال
236,000 ریال

توضیحات : حرکت از ترمينال کاوه سالن6
گچساران (دوگنبدان) حرکت از ترمينال کاوه سالن6