مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شاهین شهر به بندرعباس

روز دو شنبه در تاریخ 1396/05/30

ایران پیما شاهین شهر
ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر به بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس مارال
1396/05/30
16:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
600,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
سيرجان

ایران پیما شاهین شهر
ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر به بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس مارال
1396/05/30
17:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
600,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
سيرجان