مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

شاهين شهر اهواز

پایانه شاهین شهر

ايذه

1396/01/11

08:00

0

اتوبوس اسکانيا تک صندلي

330,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه

شاهين شهر اهواز

پایانه شاهین شهر

ايذه

1396/01/11

08:00

4

اتوبوس vip

410,000 ريال

ايذه

شاهين شهر مسجدسليمان

پایانه شاهین شهر

ايذه

1396/01/11

08:15

0

اتوبوس اسکانيا کلاسيک

330,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه

شاهين شهر بندرماهشهر

پایانه شاهین شهر

ايذه

1396/01/11

09:00

4

اتوبوس vip

410,000 ريال

رامهرمز سربندر ايذه

شاهين شهر اهواز

پایانه شاهین شهر

ايذه

1396/01/11

10:30

4

اتوبوس مارال

410,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
ايذه

شاهين شهر اهواز

پایانه شاهین شهر

ايذه

1396/01/11

10:30

0

اتوبوس اسکانيا مارال 25نفره

410,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه

شاهين شهر اهواز

پایانه شاهین شهر

ايذه

1396/01/11

11:00

7

اتوبوس مان

410,000 ريال

ايذه

شاهين شهر اهواز

پایانه شاهین شهر

ايذه

1396/01/11

12:30

9

اتوبوس بي9

410,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه

شاهين شهر اهواز

پایانه شاهین شهر

ايذه

1396/01/11

13:00

2

اتوبوس vip

410,000 ريال

ايذه

شاهين شهر مسجدسليمان

پایانه شاهین شهر

ايذه

1396/01/11

15:15

0

اتوبوس اسکانيا4212

245,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه شوشتر

شاهين شهر اميديه (خوزستان)

پایانه شاهین شهر

ايذه

1396/01/11

17:30

0

اتوبوس اسکانيا

330,000 ريال

ايذه رامهرمز

شاهين شهر ماهشهر

پایانه شاهین شهر

ايذه

1396/01/11

18:00

0

اتوبوس اسکانيا4212

245,000 ريال

ايذه

شاهين شهر سربندر

پایانه شاهین شهر

ايذه

1396/01/11

18:00

4

اتوبوس اسکانيا کلاسيک

330,000 ريال

همسفر مطمئن درسفر
ماهشهر ايذه

شاهين شهر سربندر

پایانه شاهین شهر

ايذه

1396/01/11

18:30

1

اتوبوس اسکانيا 30

330,000 ريال

رامهرمز ماهشهر ايذه

شاهين شهر مسجدسليمان

پایانه شاهین شهر

ايذه

1396/01/11

19:15

6

اتوبوس اسكانيا

330,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
ايذه

شاهين شهر مسجدسليمان

پایانه شاهین شهر

ايذه

1396/01/11

19:45

0

اتوبوس تک صندلي کلاسيک

330,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه

شاهين شهر اهواز

پایانه شاهین شهر

ايذه

1396/01/11

20:00

0

اتوبوس اسکانيا کلاسيک

330,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه

شاهين شهر اهواز

پایانه شاهین شهر

ايذه

1396/01/11

20:30

14

اتوبوس اسكانيا

245,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
ايذه

شاهين شهر اهواز

پایانه شاهین شهر

ايذه

1396/01/11

21:00

0

اتوبوس بي9

410,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه

شاهين شهر سربندر

پایانه شاهین شهر

ايذه

1396/01/11

22:00

2

اتوبوس vip

410,000 ريال

رامهرمز بندرماهشهر ايذه

شاهين شهر اهواز

پایانه شاهین شهر

ايذه

1396/01/11

22:45

0

اتوبوس بي9

410,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا