مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شاهین شهر به ایذه

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/09/23

ایران پیما شاهین شهر
ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز درسا مانيتوردار
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس درسا مانيتور دار
1396/09/23
10:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
410,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
ايذه درسا مانيتوردار

ترابر بی تا شاهین شهر
ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس بي9
1396/09/23
11:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
410,000 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه

پیک صبا شاهین شهر
پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس درسا مانيتوردار
1396/09/23
11:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
410,000 ریال

ايذه آبادان

ترابر بی تا شاهین شهر
ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس بي9
1396/09/23
12:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
410,000 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه

ترابر بی تا شاهین شهر
ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : مسجدسليمان
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس كلاسيك
1396/09/23
15:15
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه شوشتر

پیک صبا شاهین شهر
پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس vip
1396/09/23
16:45
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
410,000 ریال

آبادان ايذه

پیک صبا شاهین شهر
پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : اميديه (خوزستان)
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس اسکانيا
1396/09/23
17:30
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
330,000 ریال

ايذه رامهرمز

ترابر بی تا شاهین شهر
ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : ماهشهر
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس اسکانيا کلاسيک
1396/09/23
18:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه رامهرمز

پیک صبا شاهین شهر
پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : بندرامام خميني
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس سوپرکلاسيک29نفره
1396/09/23
18:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
330,000 ریال

رامهرمز ماهشهر ايذه

ایران پیما شاهین شهر
ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : مسجدسليمان
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس اسكانيا
1396/09/23
19:15
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي کاوه-صفه
ايذه

ترابر بی تا شاهین شهر
ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : مسجدسليمان
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس تک صندلي کلاسيک
1396/09/23
19:45
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه شوشتر

پیک صبا شاهین شهر
پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس vip
1396/09/23
19:45
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
410,000 ریال

اهواز آبادان ايذه

همسفر شاهین شهر
همسفر شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : مسجدسليمان
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس VIP
1396/09/23
20:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
410,000 ریال

توضیحات : همسفر مطمئن درسفر
ايذه

ترابر بی تا شاهین شهر
ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس تک صندلي کلاسيک
1396/09/23
20:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه

همسفر شاهین شهر
همسفر شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس VIP
1396/09/23
20:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
410,000 ریال

توضیحات : همسفر مطمئن درسفر
اهواز ايذه

ترابر بی تا شاهین شهر
ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس بي9
1396/09/23
21:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
410,000 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه اهواز

همسفر شاهین شهر
همسفر شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : مسجدسليمان
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس اسکانيا کلاسيک
1396/09/23
21:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : همسفر مطمئن درسفر
ايذه

همسفر شاهین شهر
همسفر شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس VIP
1396/09/23
21:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
410,000 ریال

توضیحات : همسفر مطمئن درسفر
ايذه

پیک صبا شاهین شهر
پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : بندرامام خميني
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس vip
1396/09/23
22:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
410,000 ریال

رامهرمز ماهشهر ايذه

ترابر بی تا شاهین شهر
ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس بي9
1396/09/23
22:45
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
410,000 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه

همسفر شاهین شهر
همسفر شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس VIP
1396/09/23
23:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
340,000 ریال

توضیحات : همسفر مطمئن درسفر
ايذه اهواز

پیک صبا شاهین شهر
پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس vip
1396/09/23
23:30
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
410,000 ریال

توضیحات : مجهز به صندلي مانيتودار
ايذه