مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

شاهين شهر اهواز

پایانه شاهین شهر

ايذه

1396/03/02

08:00

5

اتوبوس vip

410,000 ريال

ايذه

شاهين شهر اهواز

پایانه شاهین شهر

ايذه

1396/03/02

08:00

9

اتوبوس اسکانيا تک صندلي

330,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه

شاهین شهر اهواز

پایانه شاهین شهر

ايذه

1396/03/02

08:15

3

اتوبوس ولوو25

% 20

410,000 ریال

328,000 ريال

با آرزوي سفري خوب
ايذه

شاهين شهر مسجدسليمان

پایانه شاهین شهر

ايذه

1396/03/02

08:15

6

اتوبوس اسکانيا کلاسيک

330,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
شوشتر ايذه

شاهين شهر اهواز

پایانه شاهین شهر

ايذه

1396/03/02

08:15

8

اتوبوس VIP

410,000 ريال

همسفر مطمئن درسفر
ايذه

شاهين شهر بندرماهشهر

پایانه شاهین شهر

ايذه

1396/03/02

09:00

4

اتوبوس vip

410,000 ريال

رامهرمز سربندر ايذه

شاهين شهر اهواز

پایانه شاهین شهر

ايذه

1396/03/02

10:30

6

اتوبوس مارال

410,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
ايذه

شاهين شهر اهواز

پایانه شاهین شهر

ايذه

1396/03/02

10:30

6

اتوبوس اسکانيا مارال 25نفره

410,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه

شاهین شهر اهواز

پایانه شاهین شهر

ايذه

1396/03/02

10:30

3

اتوبوس ولوو25

% 20

410,000 ریال

328,000 ريال

با آرزوي سفري خوب
ايذه

شاهين شهر اهواز

پایانه شاهین شهر

ايذه

1396/03/02

11:00

8

اتوبوس مان

410,000 ريال

ايذه

شاهين شهر اهواز

پایانه شاهین شهر

ايذه

1396/03/02

12:30

16

اتوبوس بي9

410,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه

شاهین شهر اهواز

پایانه شاهین شهر

ايذه

1396/03/02

13:00

3

اتوبوس ولوو25

% 20

410,000 ریال

328,000 ريال

با آرزوي سفري خوب
ايذه

شاهين شهر مسجدسليمان

پایانه شاهین شهر

ايذه

1396/03/02

15:15

17

اتوبوس كلاسيك

330,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه شوشتر

شاهين شهر اميديه (خوزستان)

پایانه شاهین شهر

ايذه

1396/03/02

17:30

8

اتوبوس اسکانيا

330,000 ريال

ايذه رامهرمز

شاهین شهر ماهشهر

پایانه شاهین شهر

ايذه

1396/03/02

18:00

1

اتوبوس اسکانيا

% 20

245,000 ریال

196,000 ريال

با آرزوي سفري خوب
رامهرمز سربندر ايذه

شاهين شهر سربندر

پایانه شاهین شهر

ايذه

1396/03/02

18:00

12

اتوبوس اسکانيا کلاسيک

330,000 ريال

همسفر مطمئن درسفر
ايذه رامهرمز ماهشهر

شاهين شهر سربندر

پایانه شاهین شهر

ايذه

1396/03/02

18:30

4

اتوبوس اسکانيا 30

330,000 ريال

رامهرمز ماهشهر ايذه

شاهين شهر مسجدسليمان

پایانه شاهین شهر

ايذه

1396/03/02

19:15

10

اتوبوس اسكانيا

330,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
ايذه

شاهین شهر اهواز

پایانه شاهین شهر

ايذه

1396/03/02

19:30

3

اتوبوس ولوو25

% 20

410,000 ریال

328,000 ريال

با آرزوي سفري خوب
ايذه

شاهين شهر مسجدسليمان

پایانه شاهین شهر

ايذه

1396/03/02

19:45

12

اتوبوس تک صندلي کلاسيک

330,000 ريال

ايذه

شاهين شهر آبادان

پایانه شاهین شهر

ايذه

1396/03/02

20:00

2

اتوبوس VIP

410,000 ريال

همسفر مطمئن درسفر
ايذه اهواز

شاهين شهر اهواز

پایانه شاهین شهر

ايذه

1396/03/02

20:00

12

اتوبوس اسکانيا کلاسيک

330,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه

شاهين شهر مسجدسليمان

پایانه شاهین شهر

ايذه

1396/03/02

20:05

4

اتوبوس VIP

410,000 ريال

همسفر مطمئن درسفر
ايذه

شاهين شهر اهواز

پایانه شاهین شهر

ايذه

1396/03/02

20:30

14

اتوبوس اسكانيا

245,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
ايذه

شاهين شهر اهواز

پایانه شاهین شهر

ايذه

1396/03/02

21:00

4

اتوبوس vip

410,000 ريال

ايذه

شاهين شهر اهواز

پایانه شاهین شهر

ايذه

1396/03/02

21:00

9

اتوبوس بي9

410,000 ريال

ايذه

شاهين شهر سربندر

پایانه شاهین شهر

ايذه

1396/03/02

22:00

7

اتوبوس vip

410,000 ريال

رامهرمز بندرماهشهر ايذه

شاهين شهر آبادان

پایانه شاهین شهر

ايذه

1396/03/02

22:00

6

اتوبوس VIP

410,000 ريال

همسفر مطمئن درسفر
ايذه اهواز

شاهین شهر اهواز

پایانه شاهین شهر

ايذه

1396/03/02

22:30

2

اتوبوس ولوو25

% 20

410,000 ریال

328,000 ريال

با آرزوي سفري خوب
ايذه

شاهين شهر اهواز

پایانه شاهین شهر

ايذه

1396/03/02

22:45

9

اتوبوس بي9

410,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه

شاهين شهر اهواز

پایانه شاهین شهر

ايذه

1396/03/02

23:30

3

اتوبوس vip

410,000 ريال

مجهز به صندلي مانيتودار
ايذه