مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شاهین شهر به ایذه

روز سه شنبه در تاریخ 1396/07/25

پیک صبا شاهین شهر
پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : سربندر
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس اسکانيا 30
1396/07/25
18:30
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
330,000 ریال

رامهرمز ماهشهر ايذه

ایران پیما شاهین شهر
ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : مسجدسليمان
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس اسكانيا
1396/07/25
19:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي کاوه-صفه
ايذه

ترابر بی تا شاهین شهر
ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : مسجدسليمان
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس تک صندلي کلاسيک
1396/07/25
19:45
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه شوشتر

پیک صبا شاهین شهر
پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس vip
1396/07/25
19:45
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
410,000 ریال

اهواز آبادان ايذه

همسفر شاهین شهر
همسفر شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس VIP
1396/07/25
20:00
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
410,000 ریال

توضیحات : همسفر مطمئن درسفر
اهواز ايذه

ترابر بی تا شاهین شهر
ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس تک صندلي کلاسيک
1396/07/25
20:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه

ایران پیما شاهین شهر
ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس اسكانيا
1396/07/25
20:30
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
245,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي کاوه - صفه
ايذه

ترابر بی تا شاهین شهر
ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس بي9
1396/07/25
21:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
410,000 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه اهواز

پیک صبا شاهین شهر
پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس vip
1396/07/25
21:00
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
410,000 ریال

ايذه

همسفر شاهین شهر
همسفر شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس VIP
1396/07/25
21:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
410,000 ریال

توضیحات : همسفر مطمئن درسفر
ايذه

پیک صبا شاهین شهر
پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : سربندر
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس vip
1396/07/25
22:00
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
410,000 ریال

رامهرمز ماهشهر ايذه

ایران پیما شاهین شهر
ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس اسكانيا
1396/07/25
22:30
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي کاوه-صفه
ايذه

ترابر بی تا شاهین شهر
ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس بي9
1396/07/25
22:45
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
410,000 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه

همسفر شاهین شهر
همسفر شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس VIP
1396/07/25
23:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
340,000 ریال

توضیحات : همسفر مطمئن درسفر
ايذه اهواز

پیک صبا شاهین شهر
پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس vip
1396/07/25
23:30
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
410,000 ریال

توضیحات : مجهز به صندلي مانيتودار
ايذه

ایران پیما شاهین شهر
ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز مارال مانيتوردار
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس درسا مانيتور دار
1396/07/25
23:30
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
410,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي کاوه -صفه درسا مانيتوردار
ايذه مارال مانيتوردار