مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شاهین شهر به ایذه

روز دو شنبه در تاریخ 1396/05/30

ترابر بی تا شاهین شهر
ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : مسجدسليمان
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس كلاسيك
1396/05/30
15:15
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه شوشتر

پیک صبا شاهین شهر
پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : اميديه (خوزستان)
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس اسکانيا
1396/05/30
17:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
330,000 ریال

ايذه رامهرمز

ترابر بی تا شاهین شهر
ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : ماهشهر
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس اسکانيا کلاسيک
1396/05/30
18:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه رامهرمز

پیک صبا شاهین شهر
پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : سربندر
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس اسکانيا 30
1396/05/30
18:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
330,000 ریال

رامهرمز ماهشهر ايذه

ایران پیما شاهین شهر
ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : مسجدسليمان
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس اسكانيا
1396/05/30
19:15
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
ايذه

پیک صبا شاهین شهر
پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس vip
1396/05/30
19:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
410,000 ریال

اهواز آبادان ايذه

ترابر بی تا شاهین شهر
ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : مسجدسليمان
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس تک صندلي کلاسيک
1396/05/30
19:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه شوشتر

ترابر بی تا شاهین شهر
ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس تک صندلي کلاسيک
1396/05/30
20:00
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه

همسفر شاهین شهر
همسفر شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس VIP
1396/05/30
20:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
410,000 ریال

توضیحات : همسفر مطمئن درسفر
اهواز ايذه

همسفر شاهین شهر
همسفر شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : مسجدسليمان
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس VIP
1396/05/30
20:05
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
410,000 ریال

توضیحات : همسفر مطمئن درسفر
ايذه

ایران پیما شاهین شهر
ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس اسكانيا
1396/05/30
20:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
245,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
ايذه
20 %
آسیا سفر شاهین شهر
آسیا سفر شاهین شهر
شاهین شهر به ايذه مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس ولوو25
1396/05/30
20:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
410,000 ریال
328,000 ریال

توضیحات : با آرزوي سفري خوب
ايذه اهواز

پیک صبا شاهین شهر
پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس vip
1396/05/30
21:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
410,000 ریال

ايذه

ترابر بی تا شاهین شهر
ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس بي9
1396/05/30
21:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
410,000 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه اهواز

همسفر شاهین شهر
همسفر شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس VIP
1396/05/30
21:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
410,000 ریال

توضیحات : همسفر مطمئن درسفر
ايذه

همسفر شاهین شهر
همسفر شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس VIP
1396/05/30
22:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
410,000 ریال

توضیحات : همسفر مطمئن درسفر
ايذه اهواز

پیک صبا شاهین شهر
پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : سربندر
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس vip
1396/05/30
22:00
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
410,000 ریال

رامهرمز بندرماهشهر ايذه

ایران پیما شاهین شهر
ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس اسكانيا
1396/05/30
22:30
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
ايذه

ترابر بی تا شاهین شهر
ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس بي9
1396/05/30
22:45
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
410,000 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه

همسفر شاهین شهر
همسفر شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس VIP
1396/05/30
23:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
340,000 ریال

توضیحات : همسفر مطمئن درسفر
ايذه اهواز

پیک صبا شاهین شهر
پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس vip
1396/05/30
23:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
410,000 ریال

توضیحات : مجهز به صندلي مانيتودار
ايذه

ایران پیما شاهین شهر
ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس مارال
1396/05/30
23:30
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
410,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
ايذه