مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شاهین شهر به ایذه

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06

ترابر بی تا شاهین شهر
ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس كلاسيك
1396/12/06
17:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه

پیک صبا شاهین شهر
پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : اميديه (خوزستان)
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس سوپرکلاسيک29نفره
1396/12/06
17:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
330,000 ریال

ايذه رامهرمز

ترابر بی تا شاهین شهر
ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : ماهشهر
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس بي9
1396/12/06
18:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
410,000 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه رامهرمز

همسفر شاهین شهر
همسفر شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : سربندر
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس VIP
1396/12/06
18:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
410,000 ریال

توضیحات : همسفر مطمئن درسفر
رامهرمز ماهشهر ايذه

پیک صبا شاهین شهر
پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : بندرامام خميني
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس سوپرکلاسيک29نفره
1396/12/06
18:30
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
330,000 ریال

رامهرمز ماهشهر ايذه

ایران پیما شاهین شهر
ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : مسجدسليمان
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس اسکانيا/
1396/12/06
19:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي کاوه-صفه
ايذه

ترابر بی تا شاهین شهر
ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : مسجدسليمان
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس تک صندلي کلاسيک
1396/12/06
19:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه شوشتر

پیک صبا شاهین شهر
پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس vip
1396/12/06
19:45
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
410,000 ریال

اهواز آبادان ايذه

ترابر بی تا شاهین شهر
ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس تک صندلي کلاسيک
1396/12/06
20:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه

ایران پیما شاهین شهر
ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس اسكانيا
1396/12/06
20:30
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
245,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي کاوه - صفه
ايذه

ترابر بی تا شاهین شهر
ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس اسکانيا درسا مانيتور دار تشريفاتي_پذيرايي ميوه
1396/12/06
21:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
410,000 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه اهواز

همسفر شاهین شهر
همسفر شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس VIP
1396/12/06
21:30
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
410,000 ریال

توضیحات : همسفر مطمئن درسفر
ايذه

پیک صبا شاهین شهر
پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : بندرامام خميني
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس vip
1396/12/06
22:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
410,000 ریال

رامهرمز ماهشهر ايذه

همسفر شاهین شهر
همسفر شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس مان مانيتور دار ماهان
1396/12/06
22:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
410,000 ریال

توضیحات : همسفر مطمئن درسفر
ايذه اهواز

ایران پیما شاهین شهر
ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس مان26
1396/12/06
22:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
410,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي کاوه-صفه
ايذه

ترابر بی تا شاهین شهر
ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس اسکانيا درسا مانيتور دار تشريفاتي_پذيرايي ميوه
1396/12/06
22:45
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
410,000 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه

پیک صبا شاهین شهر
پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس vip
1396/12/06
23:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
410,000 ریال

توضیحات : مجهز به صندلي مانيتودار
ايذه

ایران پیما شاهین شهر
ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس درسا مانيتور دار
1396/12/06
23:30
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
410,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي کاوه -صفه درسا مانيتوردار
ايذه

همسفر شاهین شهر
همسفر شاهین شهر
شاهين شهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس VIP
1396/12/06
23:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
410,000 ریال

توضیحات : همسفر مطمئن درسفر
ايذه