مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شاهین شهر به ایذه

روز جمعه در تاریخ 1396/04/02

پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس vip
1396/04/02
08:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
410,000 ریال

خرید بلیط
ايذه

ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس اسکانيا تک صندلي
1396/04/02
08:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه

همسفر شاهین شهر
شاهين شهر ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس VIP
1396/04/02
08:15
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
410,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : همسفر مطمئن درسفر
ايذه

ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر ايذه مقصدنهایی : مسجدسليمان
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس بي9
1396/04/02
08:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
410,000 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه شوشتر

پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر ايذه مقصدنهایی : بندرماهشهر
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس vip
1396/04/02
09:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
410,000 ریال

خرید بلیط
سربندر ايذه

ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس مارال
1396/04/02
10:30
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
410,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
ايذه
20 %
آسیا سفر شاهین شهر
شاهین شهر ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس ولوو25
1396/04/02
10:30
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
410,000 ریال
328,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : با آرزوي سفري خوب
ايذه

ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس بي9
1396/04/02
10:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
410,000 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه

پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس vip
1396/04/02
11:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
410,000 ریال

خرید بلیط
ايذه

ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس بي9
1396/04/02
12:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
410,000 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه
20 %
آسیا سفر شاهین شهر
شاهین شهر ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس ولوو25
1396/04/02
13:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
410,000 ریال
328,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : با آرزوي سفري خوب
ايذه

ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر ايذه مقصدنهایی : مسجدسليمان
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس كلاسيك
1396/04/02
15:15
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه شوشتر

پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر ايذه مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/02
16:45
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
245,000 ریال

خرید بلیط
اهواز آبادان ايذه

پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر ايذه مقصدنهایی : اميديه (خوزستان)
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس اسکانيا
1396/04/02
17:30
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
330,000 ریال

خرید بلیط
ايذه رامهرمز

ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر ايذه مقصدنهایی : ماهشهر
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس ولوو بي 9
1396/04/02
18:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
245,000 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه رامهرمز

همسفر شاهین شهر
شاهين شهر ايذه مقصدنهایی : سربندر
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس اسکانيا کلاسيک
1396/04/02
18:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
330,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : همسفر مطمئن درسفر
ايذه رامهرمز ماهشهر

پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر ايذه مقصدنهایی : سربندر
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس اسکانيا 30
1396/04/02
18:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
330,000 ریال

خرید بلیط
ماهشهر ايذه

ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر ايذه مقصدنهایی : مسجدسليمان
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس اسكانيا
1396/04/02
19:15
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
330,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
ايذه

پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر ايذه مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس vip
1396/04/02
19:45
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
410,000 ریال

خرید بلیط
اهواز آبادان ايذه

ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر ايذه مقصدنهایی : مسجدسليمان
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس تک صندلي کلاسيک
1396/04/02
19:45
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه شوشتر

همسفر شاهین شهر
شاهين شهر ايذه مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس VIP
1396/04/02
20:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
410,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : همسفر مطمئن درسفر
ايذه اهواز

ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس كلاسيك
1396/04/02
20:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه

همسفر شاهین شهر
شاهين شهر ايذه مقصدنهایی : مسجدسليمان
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس VIP
1396/04/02
20:05
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
410,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : همسفر مطمئن درسفر
ايذه

ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس اسكانيا
1396/04/02
20:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
245,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
ايذه

ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر ايذه مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس بي9
1396/04/02
20:45
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
410,000 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه اهواز

پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس vip
1396/04/02
21:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
410,000 ریال

خرید بلیط
ايذه

همسفر شاهین شهر
شاهين شهر ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس VIP
1396/04/02
21:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
410,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : همسفر مطمئن درسفر
ايذه

پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر ايذه مقصدنهایی : سربندر
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس vip
1396/04/02
22:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
410,000 ریال

خرید بلیط
رامهرمز بندرماهشهر ايذه

همسفر شاهین شهر
شاهين شهر ايذه مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس VIP
1396/04/02
22:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
410,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : همسفر مطمئن درسفر
ايذه اهواز

ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس اسكانيا
1396/04/02
22:30
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
330,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
ايذه

ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس بي9
1396/04/02
22:45
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
410,000 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه

همسفر شاهین شهر
شاهين شهر ايذه مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس VIP
1396/04/02
23:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
340,000 ریال

توضیحات : همسفر مطمئن درسفر
ايذه اهواز

ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس مارال
1396/04/02
23:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
410,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
ايذه

پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس vip
1396/04/02
23:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
410,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : مجهز به صندلي مانيتودار
ايذه