مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

شاهین شهر اهواز

پایانه شاهین شهر

اهواز

1396/03/08

19:30

3

اتوبوس ولوو25

% 20

540,000 ریال

432,000 ريال

با آرزوي سفري خوب
ايذه

شاهين شهر خرمشهر

پایانه شاهین شهر

اهواز

1396/03/08

19:45

6

اتوبوس vip

540,000 ريال

اهواز آبادان

شاهين شهر اهواز

پایانه شاهین شهر

اهواز

1396/03/08

20:00

12

اتوبوس اسکانيا کلاسيک

420,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه

شاهين شهر آبادان

پایانه شاهین شهر

اهواز

1396/03/08

20:00

4

اتوبوس VIP

540,000 ريال

همسفر مطمئن درسفر
ايذه اهواز

شاهين شهر اهواز

پایانه شاهین شهر

اهواز

1396/03/08

20:30

8

اتوبوس اسكانيا

310,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
ايذه

شاهین شهر آبادان

پایانه شاهین شهر

اهواز

1396/03/08

20:45

4

اتوبوس ولوو25

% 20

540,000 ریال

432,000 ريال

با آرزوي سفري خوب
اهواز خرمشهر

شاهين شهر اهواز

پایانه شاهین شهر

اهواز

1396/03/08

21:00

5

اتوبوس vip

540,000 ريال

ايذه

شاهين شهر اهواز

پایانه شاهین شهر

اهواز

1396/03/08

21:00

9

اتوبوس بي9

540,000 ريال

ايذه

شاهين شهر آبادان

پایانه شاهین شهر

اهواز

1396/03/08

21:30

4

اتوبوس مارال

540,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
اهواز

شاهين شهر خرمشهر

پایانه شاهین شهر

اهواز

1396/03/08

21:45

6

اتوبوس اسکانيا44

310,000 ريال

آبادان اهواز

شاهين شهر آبادان

پایانه شاهین شهر

اهواز

1396/03/08

22:00

3

اتوبوس VIP

540,000 ريال

همسفر مطمئن درسفر
ايذه اهواز

شاهین شهر اهواز

پایانه شاهین شهر

اهواز

1396/03/08

22:30

0

اتوبوس ولوو25

% 20

540,000 ریال

432,000 ريال

با آرزوي سفري خوب
ايذه

شاهين شهر اهواز

پایانه شاهین شهر

اهواز

1396/03/08

22:30

4

اتوبوس اسكانيا

420,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر

شاهين شهر اهواز

پایانه شاهین شهر

اهواز

1396/03/08

22:45

9

اتوبوس بي9

540,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه

شاهين شهر اهواز

پایانه شاهین شهر

اهواز

1396/03/08

23:30

4

اتوبوس مارال

540,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر

شاهين شهر اهواز

پایانه شاهین شهر

اهواز

1396/03/08

23:30

0

اتوبوس vip

540,000 ريال

مجهز به صندلي مانيتودار
ايذه