مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شاهین شهر به اهواز

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06

ترابر بی تا شاهین شهر
ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس بي9
1396/12/06
07:30
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه

پیک صبا شاهین شهر
پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس vip
1396/12/06
08:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
540,000 ریال

ايذه

همسفر شاهین شهر
همسفر شاهین شهر
شاهين شهر به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس VIP
1396/12/06
08:15
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : همسفر مطمئن درسفر
ايذه
20 %
آسیا سفر شاهین شهر
آسیا سفر شاهین شهر
شاهین شهر به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس ولوو25
1396/12/06
08:30
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
540,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : با آرزوي سفري خوش
ايذه

همسفر شاهین شهر
همسفر شاهین شهر
شاهين شهر به اهواز مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس VIP
1396/12/06
09:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : همسفر مطمئن درسفر
اهواز

ترابر بی تا شاهین شهر
ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر به اهواز مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس اسکانيا درسا مانيتور دار تشريفاتي_پذيرايي ميوه
1396/12/06
09:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه اهواز

ترابر بی تا شاهین شهر
ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس بي9
1396/12/06
10:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه

ایران پیما شاهین شهر
ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر به اهواز درسا مانيتوردار
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس درسا مانيتور دار
1396/12/06
10:30
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
ايذه درسا مانيتوردار

همسفر شاهین شهر
همسفر شاهین شهر
شاهين شهر به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس VIP
1396/12/06
10:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : همسفر مطمئن درسفر
ايذه
20 %
آسیا سفر شاهین شهر
آسیا سفر شاهین شهر
شاهین شهر به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس ولوو25
1396/12/06
10:30
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
540,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : با آرزوي سفري خوش
ايذه

پیک صبا شاهین شهر
پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس vip
1396/12/06
11:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
540,000 ریال

ايذه

ترابر بی تا شاهین شهر
ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس بي9
1396/12/06
12:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه
20 %
آسیا سفر شاهین شهر
آسیا سفر شاهین شهر
شاهین شهر به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس ولوو25
1396/12/06
13:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
540,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : با آرزوي سفري خوش
ايذه

پیک صبا شاهین شهر
پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر به اهواز مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
16:45
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
310,000 ریال

اهواز آبادان ايذه

ترابر بی تا شاهین شهر
ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس كلاسيك
1396/12/06
17:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
420,000 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه

پیک صبا شاهین شهر
پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر به اهواز مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس vip
1396/12/06
19:45
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
540,000 ریال

اهواز آبادان ايذه
20 %
آسیا سفر شاهین شهر
آسیا سفر شاهین شهر
شاهین شهر به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس ولوو25
1396/12/06
20:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
540,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : با آرزوي سفري خوش
ايذه

ترابر بی تا شاهین شهر
ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس تک صندلي کلاسيک
1396/12/06
20:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
420,000 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه

ایران پیما شاهین شهر
ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس اسكانيا
1396/12/06
20:30
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
310,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي کاوه - صفه
ايذه

ترابر بی تا شاهین شهر
ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر به اهواز مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس اسکانيا درسا مانيتور دار تشريفاتي_پذيرايي ميوه
1396/12/06
21:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه اهواز

همسفر شاهین شهر
همسفر شاهین شهر
شاهين شهر به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس VIP
1396/12/06
21:30
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : همسفر مطمئن درسفر
ايذه

ایران پیما شاهین شهر
ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر به اهواز مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس مارال
1396/12/06
21:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي کاوه - صفه
اهواز

پیک صبا شاهین شهر
پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر به اهواز مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
21:45
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
310,000 ریال

اهواز آبادان

همسفر شاهین شهر
همسفر شاهین شهر
شاهين شهر به اهواز مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس مان مانيتور دار ماهان
1396/12/06
22:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : همسفر مطمئن درسفر
ايذه اهواز
20 %
آسیا سفر شاهین شهر
آسیا سفر شاهین شهر
شاهین شهر به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس ولوو25
1396/12/06
22:30
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
540,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : با آرزوي سفري خوش
ايذه

ایران پیما شاهین شهر
ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس مان26
1396/12/06
22:30
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي کاوه-صفه
ايذه

ترابر بی تا شاهین شهر
ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس اسکانيا درسا مانيتور دار تشريفاتي_پذيرايي ميوه
1396/12/06
22:45
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه

همسفر شاهین شهر
همسفر شاهین شهر
شاهين شهر به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس VIP
1396/12/06
23:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : همسفر مطمئن درسفر
ايذه

ایران پیما شاهین شهر
ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس درسا مانيتور دار
1396/12/06
23:30
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي کاوه -صفه درسا مانيتوردار
ايذه

پیک صبا شاهین شهر
پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس vip
1396/12/06
23:30
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : مجهز به صندلي مانيتودار
ايذه