مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

شاهين شهر اهواز

پایانه شاهین شهر

اهواز

1396/01/03

21:00

0

اتوبوس vip

540,000 ريال

ايذه

شاهين شهر اهواز

پایانه شاهین شهر

اهواز

1396/01/03

21:00

0

اتوبوس بي9

540,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه

شاهين شهر آبادان

پایانه شاهین شهر

اهواز

1396/01/03

21:30

0

اتوبوس مارال

540,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
اهواز

شاهين شهر خرمشهر

پایانه شاهین شهر

اهواز

1396/01/03

21:45

0

اتوبوس اسکانيا44

310,000 ريال

آبادان اهواز

شاهين شهر آبادان

پایانه شاهین شهر

اهواز

1396/01/03

22:00

1

اتوبوس VIP

540,000 ريال

همسفر مطمئن درسفر
اهواز

شاهین شهر اهواز

پایانه شاهین شهر

اهواز

1396/01/03

22:30

-2

اتوبوس ولوو25

540,000 ريال

با آرزوي سفري خوب

شاهين شهر اهواز

پایانه شاهین شهر

اهواز

1396/01/03

22:30

0

اتوبوس اسكانيا

420,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر

شاهين شهر اهواز

پایانه شاهین شهر

اهواز

1396/01/03

22:45

0

اتوبوس بي9

540,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه

شاهين شهر اهواز

پایانه شاهین شهر

اهواز

1396/01/03

23:30

1

اتوبوس vip

540,000 ريال

مجهز به صندلي مانيتودار
ايذه

شاهين شهر اهواز

پایانه شاهین شهر

اهواز

1396/01/03

23:30

0

اتوبوس مارال

540,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا