مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شاهین شهر به اهواز

روز سه شنبه در تاریخ 1397/03/29

ایران پیما شاهین شهر
ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس درسا مانيتور دار
1397/03/29
20:30
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
648,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي کاوه - صفه
ايذه
25 %
ترابر بی تا شاهین شهر
ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر به اهواز مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس اسکانيا درسا مانيتور دار تشريفاتي_پذيرايي ميوه
1397/03/29
21:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
650,000 ریال
487,500 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه اهواز

ایران پیما شاهین شهر
ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر به اهواز مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس مارال
1397/03/29
21:30
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
648,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي کاوه - صفه
ايذه اهواز
20 %
پیک صبا شاهین شهر
پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس vip
1397/03/29
21:30
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
648,000 ریال
518,400 ریال

ايذه
25 %
همسفر شاهین شهر
همسفر شاهین شهر
شاهين شهر به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس VIP
1397/03/29
21:30
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
648,000 ریال
486,000 ریال

توضیحات : همسفر مطمئن درسفر
ايذه

پیک صبا شاهین شهر
پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر به اهواز مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/29
21:45
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
372,000 ریال

اهواز آبادان ايذه
16 %
همسفر شاهین شهر
همسفر شاهین شهر
شاهين شهر به اهواز مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس VIP
1397/03/29
22:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
648,000 ریال
544,320 ریال

توضیحات : همسفر مطمئن درسفر
ايذه اهواز

ایران پیما شاهین شهر
ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس مان26
1397/03/29
22:30
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
648,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي کاوه-صفه
ايذه
20 %
آسیا سفر شاهین شهر
آسیا سفر شاهین شهر
شاهین شهر به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس درسا مانيتوردار
1397/03/29
22:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
648,000 ریال
518,400 ریال

توضیحات : با آرزوي سفري خوش
ايذه
25 %
ترابر بی تا شاهین شهر
ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس اسکانيا درسا مانيتور دار تشريفاتي_پذيرايي ميوه
1397/03/29
22:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
650,000 ریال
487,500 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه

ایران پیما شاهین شهر
ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس درسا مانيتور دار
1397/03/29
23:30
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
648,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي کاوه -صفه درسا مانيتوردار
ايذه
20 %
پیک صبا شاهین شهر
پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس درسا مانيتوردار
1397/03/29
23:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
648,000 ریال
518,400 ریال

توضیحات : مجهز به صندلي مانيتودار
ايذه