مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

شاهين شهر آبادان

پایانه شاهین شهر

اهواز

1396/02/04

10:00

6

اتوبوس vip

540,000 ريال

ايذه اهواز

شاهين شهر اهواز

پایانه شاهین شهر

اهواز

1396/02/04

10:30

9

اتوبوس اسکانيا مارال 25نفره

540,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه

شاهین شهر اهواز

پایانه شاهین شهر

اهواز

1396/02/04

10:30

3

اتوبوس ولوو25

% 20

540,000 ریال

432,000 ريال

با آرزوي سفري خوب
ايذه

شاهين شهر اهواز

پایانه شاهین شهر

اهواز

1396/02/04

10:30

4

اتوبوس مارال

540,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
ايذه

شاهين شهر اهواز

پایانه شاهین شهر

اهواز

1396/02/04

11:00

7

اتوبوس مان

540,000 ريال

ايذه

شاهين شهر اهواز

پایانه شاهین شهر

اهواز

1396/02/04

12:30

8

اتوبوس بي9

540,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه

شاهین شهر اهواز

پایانه شاهین شهر

اهواز

1396/02/04

13:00

3

اتوبوس ولوو25

% 20

540,000 ریال

432,000 ريال

با آرزوي سفري خوب
ايذه

شاهين شهر خرمشهر

پایانه شاهین شهر

اهواز

1396/02/04

16:45

6

اتوبوس اسکانيا44

310,000 ريال

اهواز آبادان ايذه

شاهین شهر اهواز

پایانه شاهین شهر

اهواز

1396/02/04

19:30

3

اتوبوس ولوو25

% 20

540,000 ریال

432,000 ريال

با آرزوي سفري خوب
ايذه

شاهين شهر خرمشهر

پایانه شاهین شهر

اهواز

1396/02/04

19:45

6

اتوبوس vip

540,000 ريال

اهواز آبادان

شاهين شهر اهواز

پایانه شاهین شهر

اهواز

1396/02/04

20:00

12

اتوبوس اسکانيا کلاسيک

420,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه

شاهين شهر آبادان

پایانه شاهین شهر

اهواز

1396/02/04

20:00

8

اتوبوس VIP

540,000 ريال

همسفر مطمئن درسفر
اهواز

شاهين شهر اهواز

پایانه شاهین شهر

اهواز

1396/02/04

20:30

13

اتوبوس اسكانيا

310,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
ايذه

شاهین شهر آبادان

پایانه شاهین شهر

اهواز

1396/02/04

20:45

6

اتوبوس ولوو25

% 20

540,000 ریال

432,000 ريال

با آرزوي سفري خوب
اهواز خرمشهر

شاهين شهر اهواز

پایانه شاهین شهر

اهواز

1396/02/04

21:00

9

اتوبوس بي9

540,000 ريال

ايذه

شاهين شهر اهواز

پایانه شاهین شهر

اهواز

1396/02/04

21:00

3

اتوبوس vip

540,000 ريال

ايذه

شاهين شهر آبادان

پایانه شاهین شهر

اهواز

1396/02/04

21:30

2

اتوبوس مارال

540,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
اهواز

شاهين شهر خرمشهر

پایانه شاهین شهر

اهواز

1396/02/04

21:45

9

اتوبوس اسکانيا44

310,000 ريال

آبادان اهواز

شاهين شهر آبادان

پایانه شاهین شهر

اهواز

1396/02/04

22:00

12

اتوبوس VIP

540,000 ريال

همسفر مطمئن درسفر
ايذه اهواز

شاهين شهر اهواز

پایانه شاهین شهر

اهواز

1396/02/04

22:30

9

اتوبوس اسكانيا

420,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر

شاهین شهر اهواز

پایانه شاهین شهر

اهواز

1396/02/04

22:30

1

اتوبوس ولوو25

% 20

540,000 ریال

432,000 ريال

با آرزوي سفري خوب
ايذه

شاهين شهر اهواز

پایانه شاهین شهر

اهواز

1396/02/04

22:45

9

اتوبوس بي9

540,000 ريال

بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه

شاهين شهر اهواز

پایانه شاهین شهر

اهواز

1396/02/04

23:30

6

اتوبوس مارال

540,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر

شاهين شهر اهواز

پایانه شاهین شهر

اهواز

1396/02/04

23:30

4

اتوبوس vip

540,000 ريال

مجهز به صندلي مانيتودار
ايذه
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا