مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شاهین شهر به اهواز

روز جمعه در تاریخ 1396/09/03

پیک صبا شاهین شهر
پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر به اهواز مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس vip
1396/09/03
19:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
540,000 ریال

اهواز آبادان ايذه
20 %
آسیا سفر شاهین شهر
آسیا سفر شاهین شهر
شاهین شهر به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس ولوو25
1396/09/03
20:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
540,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : با آرزوي سفري خوش
ايذه

همسفر شاهین شهر
همسفر شاهین شهر
شاهين شهر به اهواز مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس VIP
1396/09/03
20:00
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : همسفر مطمئن درسفر
اهواز ايذه

ترابر بی تا شاهین شهر
ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس تک صندلي کلاسيک
1396/09/03
20:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
420,000 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه

ایران پیما شاهین شهر
ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس اسكانيا
1396/09/03
20:30
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
310,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي کاوه - صفه
20 %
آسیا سفر شاهین شهر
آسیا سفر شاهین شهر
شاهین شهر به اهواز مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس ولوو25
1396/09/03
20:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
540,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : با آرزوي سفري خوش
ايذه اهواز

ترابر بی تا شاهین شهر
ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر به اهواز مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس بي9
1396/09/03
21:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه اهواز

همسفر شاهین شهر
همسفر شاهین شهر
شاهين شهر به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس VIP
1396/09/03
21:30
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : همسفر مطمئن درسفر
ايذه

ایران پیما شاهین شهر
ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر به اهواز مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس مارال
1396/09/03
21:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي کاوه - صفه
اهواز

پیک صبا شاهین شهر
پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر به اهواز مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/03
21:45
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
310,000 ریال

اهواز آبادان

همسفر شاهین شهر
همسفر شاهین شهر
شاهين شهر به اهواز مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس VIP
1396/09/03
22:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : همسفر مطمئن درسفر
اهواز
20 %
آسیا سفر شاهین شهر
آسیا سفر شاهین شهر
شاهین شهر به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس ولوو25
1396/09/03
22:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
500,000 ریال
400,000 ریال

توضیحات : با آرزوي سفري خوب
20 %
آسیا سفر شاهین شهر
آسیا سفر شاهین شهر
شاهین شهر به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس ولوو25
1396/09/03
22:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
540,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : با آرزوي سفري خوش
ايذه

ایران پیما شاهین شهر
ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس اسكانيا
1396/09/03
22:30
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
420,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي کاوه-صفه

ترابر بی تا شاهین شهر
ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس بي9
1396/09/03
22:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه

همسفر شاهین شهر
همسفر شاهین شهر
شاهين شهر به اهواز مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس VIP
1396/09/03
23:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
450,000 ریال

توضیحات : همسفر مطمئن درسفر
ايذه اهواز

پیک صبا شاهین شهر
پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس vip
1396/09/03
23:30
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : مجهز به صندلي مانيتودار
ايذه

ایران پیما شاهین شهر
ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس درسا مانيتور دار
1396/09/03
23:30
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي کاوه -صفه درسا مانيتوردار