مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شاهین شهر به اندیمشک

روز دو شنبه در تاریخ 1396/04/05

ترابر بی تا شاهین شهر
ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر به انديمشک مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس بي9
1396/04/05
08:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
455,000 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
خرم اباد انديمشک
20 %
آسیا سفر شاهین شهر
آسیا سفر شاهین شهر
شاهین شهر به انديمشک مقصدنهایی : دزفول حرکت از ترمينال کاوه سالن 6
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس ولوو25
1396/04/05
08:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
480,000 ریال
384,000 ریال

توضیحات : حرکت از ترمينال کاوه سالن 6
دزفول انديمشک

پیک صبا شاهین شهر
پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر به انديمشک
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس vip
1396/04/05
21:15
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
480,000 ریال

دزفول