مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شاهین شهر به اندیمشک

روز جمعه در تاریخ 1396/07/28
20 %
آسیا سفر شاهین شهر
آسیا سفر شاهین شهر
شاهین شهر به انديمشک مقصدنهایی : دزفول حرکت از ترميال کاوه سالن6
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس ولوو25
1396/07/28
20:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
480,000 ریال
384,000 ریال

توضیحات : حرکت از ترميال کاوه سالن6
خرم اباد انديمشک

پیک صبا شاهین شهر
پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر به انديمشک
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس vip
1396/07/28
21:15
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
480,000 ریال

دزفول