مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شاهین شهر به اردبیل

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/07/26

ایران پیما شاهین شهر
ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر به اردبيل
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس مارال
1396/07/26
17:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
625,000 ریال

رشت آستارا

ایران پیما شاهین شهر
ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر به اردبيل
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس اسكانيا
1396/07/26
18:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
515,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن 8 شب از کاوه
رشت آستارا