مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شاهین شهر به آمل

روز چهار شنبه در تاریخ 1397/01/01

رویال سفر شاهین شهر
رویال سفر شاهین شهر
شاهين شهر به آمل مقصدنهایی : گرگان
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
مارال 25 نفره VIP
1397/01/01
18:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : آمل بابل قائمشهر ساري گرگان
تهران آمل بابل ساري قائمشهر

رویال سفر شاهین شهر
رویال سفر شاهین شهر
شاهين شهر به آمل مقصدنهایی : چالوس
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
مارال VIP همراه با شام
1397/01/01
19:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : آمل نور محمود آباد نوشهر چالوس (همراه باشام )
آمل نور محمودآباد نوشهر تهران

رویال سفر شاهین شهر
رویال سفر شاهین شهر
شاهين شهر به آمل مقصدنهایی : گرگان
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
مارال VIP همراه با شام
1397/01/01
20:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : آمل بابل ساري قائمشهر گرگان (همراه باشام)
تهران آمل بابل ساري قائمشهر

رویال سفر شاهین شهر
رویال سفر شاهین شهر
شاهين شهر به آمل مقصدنهایی : بابلسر
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
مارال 25 نفره VIP
1397/01/01
21:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : آمل محمود آبادفريدونکنار بابلسر
آمل محمودآباد فريدونکنار تهران

رویال سفر شاهین شهر
رویال سفر شاهین شهر
شاهين شهر به آمل مقصدنهایی : ساري
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
مارال 25 نفره VIP
1397/01/01
22:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : آمل بابل قائمشهر ساري
تهران آمل بابل قائمشهر