مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شاهین شهر به آبادان

روز سه شنبه در تاریخ 1396/07/25

پیک صبا شاهین شهر
پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر به آبادان مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس vip
1396/07/25
19:45
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
600,000 ریال

اهواز آبادان ايذه

همسفر شاهین شهر
همسفر شاهین شهر
شاهين شهر به آبادان
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس VIP
1396/07/25
20:00
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
600,000 ریال

توضیحات : همسفر مطمئن درسفر
اهواز ايذه
20 %
آسیا سفر شاهین شهر
آسیا سفر شاهین شهر
شاهین شهر به آبادان
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس ولوو25
1396/07/25
20:45
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
600,000 ریال
480,000 ریال

توضیحات : با آرزوي سفري خوش
ايذه اهواز

ترابر بی تا شاهین شهر
ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر به آبادان
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس بي9
1396/07/25
21:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
600,000 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه اهواز

ایران پیما شاهین شهر
ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر به آبادان
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس مارال
1396/07/25
21:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
600,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي کاوه - صفه
اهواز

پیک صبا شاهین شهر
پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر به آبادان مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/25
21:45
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
350,000 ریال

اهواز آبادان

همسفر شاهین شهر
همسفر شاهین شهر
شاهين شهر به آبادان
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس VIP
1396/07/25
22:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
600,000 ریال

توضیحات : همسفر مطمئن درسفر
اهواز

همسفر شاهین شهر
همسفر شاهین شهر
شاهين شهر به آبادان
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس VIP
1396/07/25
23:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
500,000 ریال

توضیحات : همسفر مطمئن درسفر
ايذه اهواز