مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

شاهين شهر خرمشهر

پایانه شاهین شهر

آبادان

1396/02/10

16:45

2

اتوبوس اسکانيا44

350,000 ريال

اهواز آبادان ايذه

شاهين شهر خرمشهر

پایانه شاهین شهر

آبادان

1396/02/10

19:45

2

اتوبوس vip

600,000 ريال

اهواز آبادان

شاهين شهر آبادان

پایانه شاهین شهر

آبادان

1396/02/10

20:00

9

اتوبوس VIP

600,000 ريال

همسفر مطمئن درسفر
اهواز

شاهین شهر آبادان

پایانه شاهین شهر

آبادان

1396/02/10

20:45

7

اتوبوس ولوو25

% 20

600,000 ریال

480,000 ريال

با آرزوي سفري خوب
اهواز خرمشهر

شاهين شهر آبادان

پایانه شاهین شهر

آبادان

1396/02/10

21:30

5

اتوبوس مارال

600,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
اهواز

شاهين شهر خرمشهر

پایانه شاهین شهر

آبادان

1396/02/10

21:45

2

اتوبوس اسکانيا44

350,000 ريال

آبادان اهواز

شاهين شهر آبادان

پایانه شاهین شهر

آبادان

1396/02/10

22:00

7

اتوبوس VIP

600,000 ريال

همسفر مطمئن درسفر
ايذه اهواز
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا