مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شاهین شهر به آبادان

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/09/23

پیک صبا شاهین شهر
پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر به آبادان مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس درسا مانيتوردار
1396/09/23
11:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
600,000 ریال

ايذه آبادان

پیک صبا شاهین شهر
پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر به آبادان مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس vip
1396/09/23
16:45
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
600,000 ریال

آبادان ايذه

پیک صبا شاهین شهر
پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر به آبادان مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس vip
1396/09/23
19:45
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
600,000 ریال

اهواز آبادان ايذه

همسفر شاهین شهر
همسفر شاهین شهر
شاهين شهر به آبادان
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس VIP
1396/09/23
20:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
600,000 ریال

توضیحات : همسفر مطمئن درسفر
اهواز ايذه

ترابر بی تا شاهین شهر
ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر به آبادان
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس بي9
1396/09/23
21:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
600,000 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
ايذه اهواز

ایران پیما شاهین شهر
ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر به آبادان
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس مارال
1396/09/23
21:30
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
600,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي کاوه - صفه
اهواز

پیک صبا شاهین شهر
پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر به آبادان مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/23
21:45
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
350,000 ریال

اهواز آبادان

همسفر شاهین شهر
همسفر شاهین شهر
شاهين شهر به آبادان
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس VIP
1396/09/23
22:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
600,000 ریال

توضیحات : همسفر مطمئن درسفر
اهواز

همسفر شاهین شهر
همسفر شاهین شهر
شاهين شهر به آبادان
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس VIP
1396/09/23
23:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
500,000 ریال

توضیحات : همسفر مطمئن درسفر
ايذه اهواز