مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شاهرود سمنان به کرج

روز شنبه در تاریخ 1396/07/29

سیروسفر شاهرود
سیروسفر شاهرود
شاهرود (سمنان) به کرج
محل سوار شدن : ترمینال شاهرود
اتوبوس ولو 44
1396/07/29
13:30
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
200,000 ریال

تهران جنوب

سیروسفر شاهرود
سیروسفر شاهرود
شاهرود (سمنان) به کرج
محل سوار شدن : ترمینال شاهرود
اتوبوس اسکانيا
1396/07/29
23:59
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
350,000 ریال

تهران جنوب