مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شاهرود سمنان به کالپوش

روز جمعه در تاریخ 1396/05/06

سیروسفر شاهرود
سیروسفر شاهرود
شاهرود (سمنان) به کالپوش
محل سوار شدن : ترمینال شاهرود
اتوبوس بنز36
1396/05/06
11:00
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
50,000 ریال


سیروسفر شاهرود
سیروسفر شاهرود
شاهرود (سمنان) به کالپوش
محل سوار شدن : ترمینال شاهرود
اتوبوس بنز36
1396/05/06
11:05
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
50,000 ریال


سیروسفر شاهرود
سیروسفر شاهرود
شاهرود (سمنان) به کالپوش
محل سوار شدن : ترمینال شاهرود
اتوبوس بنز36
1396/05/06
12:00
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
50,000 ریال