مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شاهرود سمنان به تهران پایانه بیهقی (آرژانتین)

روز جمعه در تاریخ 1396/04/02

سیروسفر شاهرود
شاهرود (سمنان) تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه شاهرود
اتوبوس بي9
1396/04/02
15:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
330,000 ریال

خرید بلیط

سیروسفر شاهرود
شاهرود (سمنان) تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه شاهرود
اتوبوس رنو
1396/04/02
15:30
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
330,000 ریال

خرید بلیط

سیروسفر شاهرود
شاهرود (سمنان) تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه شاهرود
اتوبوس o500
1396/04/02
16:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
330,000 ریال

خرید بلیط

سیروسفر شاهرود
شاهرود (سمنان) تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه شاهرود
اتوبوس بي9
1396/04/02
23:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
330,000 ریال

خرید بلیط

سیروسفر شاهرود
شاهرود (سمنان) تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه شاهرود
اتوبوس بنز رخش
1396/04/02
23:59
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
330,000 ریال

خرید بلیط