مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شاهرود سمنان به تهران

روز يكشنبه در تاریخ 1396/07/02

سیروسفر شاهرود
سیروسفر شاهرود
شاهرود (سمنان) به تهران جنوب مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال شاهرود
اتوبوس ولو 44
1396/07/02
13:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
180,000 ریال

تهران جنوب

سیروسفر شاهرود
سیروسفر شاهرود
شاهرود (سمنان) به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال شاهرود
اتوبوس بي9
1396/07/02
15:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
330,000 ریال


سیروسفر شاهرود
سیروسفر شاهرود
شاهرود (سمنان) به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال شاهرود
اتوبوس رنو
1396/07/02
15:30
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
330,000 ریال


سیروسفر شاهرود
سیروسفر شاهرود
شاهرود (سمنان) به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال شاهرود
اتوبوس o500
1396/07/02
16:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
330,000 ریال


سیروسفر شاهرود
سیروسفر شاهرود
شاهرود (سمنان) به تهران پارس
محل سوار شدن : ترمینال شاهرود
اتوبوس اسکانيا
1396/07/02
17:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
320,000 ریال


سیروسفر شاهرود
سیروسفر شاهرود
شاهرود (سمنان) به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال شاهرود
اتوبوس بي9
1396/07/02
23:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
330,000 ریال