مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

شاهرود (سمنان) کرج

پایانه شاهرود

تهران جنوب

1396/01/04

13:30

34

اتوبوس ولو 44

180,000 ريال

تهران جنوب

شاهرود (سمنان) تهران آرژانتين

پایانه شاهرود

تهران آرژانتين

1396/01/04

15:00

3

اتوبوس b9R

330,000 ريال

شاهرود (سمنان) تهران آرژانتين

پایانه شاهرود

تهران آرژانتين

1396/01/04

15:30

10

اتوبوس رنو

330,000 ريال

شاهرود (سمنان) تهران آرژانتين

پایانه شاهرود

تهران آرژانتين

1396/01/04

16:30

10

اتوبوس o500

330,000 ريال

شاهرود (سمنان) تهران آرژانتين

پایانه شاهرود

تهران آرژانتين

1396/01/04

17:30

0

اتوبوس رنو

330,000 ريال

شاهرود (سمنان) تهران آرژانتين

پایانه شاهرود

تهران آرژانتين

1396/01/04

23:30

0

اتوبوس بي9

330,000 ريال

نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا