مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شاهرود سمنان به تهران

روز شنبه در تاریخ 1396/04/31

سیروسفر شاهرود
سیروسفر شاهرود
شاهرود (سمنان) به تهران جنوب مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه شاهرود
اتوبوس ولو 44
1396/04/31
13:30
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
180,000 ریال

تهران جنوب

سیروسفر شاهرود
سیروسفر شاهرود
شاهرود (سمنان) به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه شاهرود
اتوبوس بي9
1396/04/31
15:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
330,000 ریال


سیروسفر شاهرود
سیروسفر شاهرود
شاهرود (سمنان) به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه شاهرود
اتوبوس رنو
1396/04/31
15:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
330,000 ریال


سیروسفر شاهرود
سیروسفر شاهرود
شاهرود (سمنان) به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه شاهرود
اتوبوس o500
1396/04/31
16:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
330,000 ریال


سیروسفر شاهرود
سیروسفر شاهرود
شاهرود (سمنان) به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه شاهرود
اتوبوس بي9
1396/04/31
23:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
330,000 ریال