مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

شاهرود (سمنان) کرج

پایانه شاهرود

تهران جنوب

1396/02/04

13:30

31

اتوبوس ولو 44

180,000 ريال

تهران جنوب

شاهرود (سمنان) تهران آرژانتين

پایانه شاهرود

تهران آرژانتين

1396/02/04

15:00

2

اتوبوس بي9

330,000 ريال

شاهرود (سمنان) تهران آرژانتين

پایانه شاهرود

تهران آرژانتين

1396/02/04

15:30

3

اتوبوس رنو

330,000 ريال

شاهرود (سمنان) تهران آرژانتين

پایانه شاهرود

تهران آرژانتين

1396/02/04

16:30

14

اتوبوس o500

330,000 ريال

شاهرود (سمنان) تهران آرژانتين

پایانه شاهرود

تهران آرژانتين

1396/02/04

23:30

16

اتوبوس بي9

330,000 ريال

نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا