مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شاهرود سمنان به تهران

روز دو شنبه در تاریخ 1397/03/28

سیروسفر شاهرود
سیروسفر شاهرود
شاهرود (سمنان) به تهران جنوب مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال شاهرود
اتوبوس ولو 44
1397/03/28
13:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
180,000 ریال

تهران جنوب

سیروسفر شاهرود
سیروسفر شاهرود
شاهرود (سمنان) به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال شاهرود
اتوبوس بي9
1397/03/28
15:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
330,000 ریال


سیروسفر شاهرود
سیروسفر شاهرود
شاهرود (سمنان) به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال شاهرود
اتوبوس رنو
1397/03/28
15:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
330,000 ریال


سیروسفر شاهرود
سیروسفر شاهرود
شاهرود (سمنان) به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال شاهرود
اتوبوس بي9
1397/03/28
16:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
330,000 ریال


سیروسفر شاهرود
سیروسفر شاهرود
شاهرود (سمنان) به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال شاهرود
اتوبوس بي9
1397/03/28
23:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
330,000 ریال