مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

شاهرود (سمنان) کرج

پایانه شاهرود

تهران جنوب

1395/11/03

13:30

38

اتوبوس ولو 44

180,000 ريال

تهران جنوب

شاهرود (سمنان) تهران آرژانتين

پایانه شاهرود

تهران آرژانتين

1395/11/03

15:00

11

اتوبوس بي9

330,000 ريال

شاهرود (سمنان) تهران آرژانتين

پایانه شاهرود

تهران آرژانتين

1395/11/03

15:30

19

اتوبوس بنز رخش

330,000 ريال

شاهرود (سمنان) تهران آرژانتين

پایانه شاهرود

تهران آرژانتين

1395/11/03

17:30

19

اتوبوس رنو

330,000 ريال

نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا