مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شاهرود سمنان به تهران

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06

سیروسفر شاهرود
سیروسفر شاهرود
شاهرود (سمنان) به تهران جنوب مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال شاهرود
اتوبوس ولو 44
1396/12/06
13:30
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
180,000 ریال

تهران جنوب

سیروسفر شاهرود
سیروسفر شاهرود
شاهرود (سمنان) به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال شاهرود
اتوبوس بي9
1396/12/06
15:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
330,000 ریال


سیروسفر شاهرود
سیروسفر شاهرود
شاهرود (سمنان) به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال شاهرود
اتوبوس رنو
1396/12/06
15:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
330,000 ریال


سیروسفر شاهرود
سیروسفر شاهرود
شاهرود (سمنان) به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال شاهرود
اتوبوس بي9
1396/12/06
23:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
330,000 ریال