مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس سیرجان به یزد

روز جمعه در تاریخ 1396/12/04
10 %
ترابر بی تا سیرجان
ترابر بی تا سیرجان
سيرجان به يزد
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/04
13:00
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
170,000 ریال
153,000 ریال


سیروسفر سیرجان
سیروسفر سیرجان
سيرجان به يزد
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/04
13:15
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
170,000 ریال

توضیحات : 42255955-42252519
20 %
عدل سیرجان
عدل سیرجان
سيرجان به يزد
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسكانيا
1396/12/04
13:30
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
170,000 ریال
136,000 ریال

توضیحات : 42251880-42259770-42361881
20 %
عدل سیرجان
عدل سیرجان
سيرجان به يزد
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا25
1396/12/04
15:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
300,000 ریال
240,000 ریال

توضیحات : 42259770=09139478082