مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس سیرجان به یزد

روز شنبه در تاریخ 1396/07/29

سیروسفر سیرجان
سیروسفر سیرجان
سيرجان به يزد
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/29
08:15
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
170,000 ریال

توضیحات : 42255955-42252519
10 %
ترابر بی تا سیرجان
ترابر بی تا سیرجان
سيرجان به يزد
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/29
08:30
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
170,000 ریال
153,000 ریال

توضیحات : 9135911515

سیروسفر سیرجان
سیروسفر سیرجان
سيرجان به يزد
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/29
13:15
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
170,000 ریال

توضیحات : 42255955-42252519
20 %
عدل سیرجان
عدل سیرجان
سيرجان به يزد
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسكانيا
1396/07/29
13:30
ظرفیت باقیمانده : 39 صندلی
170,000 ریال
136,000 ریال

توضیحات : 42259770

آریا سفر سیرجان
آریا سفر سیرجان
سيرجان به يزد مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/29
17:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
170,000 ریال

يزد قم ويژه
20 %
عدل سیرجان
عدل سیرجان
سيرجان به يزد مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسكانيا
1396/07/29
19:00
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
170,000 ریال
136,000 ریال

توضیحات : 42251880-42259770-42361881
يزد ميبد