مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس سیرجان به یزد

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/06/02
20 %
عدل سیرجان
عدل سیرجان
سيرجان به يزد
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس SCANIA
1396/06/02
07:30
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
170,000 ریال
136,000 ریال

توضیحات : 42259770

سیروسفر سیرجان
سیروسفر سیرجان
سيرجان به يزد
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/02
08:15
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
170,000 ریال

توضیحات : 42255955-42252519
5 %
ترابر بی تا سیرجان
ترابر بی تا سیرجان
سيرجان به يزد
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/02
08:30
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
170,000 ریال
161,500 ریال

توضیحات : خريد بليط اينترنتي با تخفيف www.t15sirjan.ir

سیروسفر سیرجان
سیروسفر سیرجان
سيرجان به يزد
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/02
13:15
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
170,000 ریال

توضیحات : 42255955-42252519
20 %
عدل سیرجان
عدل سیرجان
سيرجان به يزد
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا
1396/06/02
13:30
ظرفیت باقیمانده : 41 صندلی
170,000 ریال
136,000 ریال


آریا سفر سیرجان
آریا سفر سیرجان
سيرجان به يزد مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/02
17:30
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
170,000 ریال

يزد قم ويژه
20 %
عدل سیرجان
عدل سیرجان
سيرجان به يزد مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس ولوبي 9
1396/06/02
19:00
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
170,000 ریال
136,000 ریال

توضیحات : 42251880-42259770-42361881
يزد ميبد