مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس سیرجان به یزد

روز دو شنبه در تاریخ 1396/04/05
20 %
عدل سیرجان
عدل سیرجان
سيرجان به يزد
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا
1396/04/05
13:30
ظرفیت باقیمانده : 45 صندلی
170,000 ریال
136,000 ریال


آریا سفر سیرجان
آریا سفر سیرجان
سيرجان به يزد مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا
1396/04/05
17:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
250,000 ریال

يزد قم ويژه
20 %
عدل سیرجان
عدل سیرجان
سيرجان به يزد مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس ولوبي 9
1396/04/05
19:00
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
170,000 ریال
136,000 ریال

توضیحات : 42251880-42259770-42361881
يزد ميبد