مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس سیرجان به یزد

روز دو شنبه در تاریخ 1396/09/27
10 %
ترابر بی تا سیرجان
ترابر بی تا سیرجان
سيرجان به يزد
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/27
08:30
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
170,000 ریال
153,000 ریال

توضیحات : برگشت از يزد 37236778-035

سیروسفر سیرجان
سیروسفر سیرجان
سيرجان به يزد
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/27
13:15
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
170,000 ریال

توضیحات : 42255955-42252519

آریا سفر سیرجان
آریا سفر سیرجان
سيرجان به يزد
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/27
13:15
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
170,000 ریال

20 %
عدل سیرجان
عدل سیرجان
سيرجان به يزد
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسكانيا
1396/09/27
13:30
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
170,000 ریال
136,000 ریال

توضیحات : 42251880-42259770-42361881
10 %
سیروسفر سیرجان
سیروسفر سیرجان
سيرجان به يزد مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس بي9
1396/09/27
16:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
300,000 ریال
270,000 ریال

توضیحات : 42255955-42252519
يزد تهران جنوب شهربابک (کرمان) انار قم ويژه