مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس سیرجان به یزد

روز سه شنبه در تاریخ 1397/03/01
10 %
سیروسفر سیرجان
سیروسفر سیرجان
سيرجان به يزد
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/01
13:15
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
170,000 ریال
153,000 ریال

توضیحات : 42255955-42252519
انار بندرعباس
20 %
عدل سیرجان
عدل سیرجان
سيرجان به يزد
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس SCANIA
1397/03/01
13:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
170,000 ریال
136,000 ریال

توضیحات : 4225977009139478082
انار شهربابک (کرمان)
10 %
ترابر بی تا سیرجان
ترابر بی تا سیرجان
سيرجان به يزد مقصدنهایی : تهران
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس مان وي0اي 0پي
1397/03/01
18:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
250,000 ریال
225,000 ریال

توضیحات : بليط تهران با شام رايگان
کاشان قم يزد نائين