مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس سیرجان به پاریز

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/06/30

آریا سفر سیرجان
آریا سفر سیرجان
سيرجان به پاريز مقصدنهایی : رفسنجان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/30
08:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
50,000 ریال

پاريز

آریا سفر سیرجان
آریا سفر سیرجان
سيرجان به پاريز مقصدنهایی : رفسنجان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس ولو40
1396/06/30
14:00
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
50,000 ریال

توضیحات : 42251155
پاريز