مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس سیرجان به پاریز

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/27

آریا سفر سیرجان
آریا سفر سیرجان
سيرجان به پاريز مقصدنهایی : رفسنجان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس ولو 50
1396/12/27
07:30
ظرفیت باقیمانده : 46 صندلی
50,000 ریال

پاريز

آریا سفر سیرجان
آریا سفر سیرجان
سيرجان به پاريز مقصدنهایی : رفسنجان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس ويژه457-40
1396/12/27
14:00
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
50,000 ریال

پاريز