مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس سیرجان به میبد

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/06/29
20 %
عدل سیرجان
عدل سیرجان
سيرجان به ميبد مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسكانيا
1396/06/29
19:00
ظرفیت باقیمانده : 31 صندلی
200,000 ریال
160,000 ریال

توضیحات : 42251880-42259770-42361881
يزد ميبد