مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس سیرجان به میبد

روز جمعه در تاریخ 1396/04/30
20 %
عدل سیرجان
عدل سیرجان
سيرجان به ميبد مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس ولوبي 9
1396/04/30
19:00
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
200,000 ریال
160,000 ریال

توضیحات : 42251880-42259770-42361881
يزد ميبد