مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس سیرجان به مشهد مقدس

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/09/02
10 %
سیروسفر سیرجان
سیروسفر سیرجان
سيرجان به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/02
15:15
ظرفیت باقیمانده : 39 صندلی
480,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : 42255955-42252519
تربت حيدريه

آریا سفر سیرجان
آریا سفر سیرجان
سيرجان به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا45
1396/09/02
15:15
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
450,000 ریال

20 %
عدل سیرجان
عدل سیرجان
سيرجان به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسكانيا
1396/09/02
15:15
ظرفیت باقیمانده : 41 صندلی
450,000 ریال
360,000 ریال

توضیحات : 42251880-42259770-42361881