مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس سیرجان به قم

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/10/27

آریا سفر سیرجان
آریا سفر سیرجان
سيرجان به قم ويژه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا
1396/10/27
17:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
550,000 ریال

قم ويژه
10 %
سیروسفر سیرجان
سیروسفر سیرجان
سيرجان به قم ويژه
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس بي9
1396/10/27
18:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
550,000 ریال
495,000 ریال

توضیحات : 42255955-42252519-09132781768