مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس سیرجان به قم

روز جمعه در تاریخ 1396/04/30

آریا سفر سیرجان
آریا سفر سیرجان
سيرجان به قم ويژه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/30
17:30
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
350,000 ریال

يزد قم ويژه
20 %
عدل سیرجان
عدل سیرجان
سيرجان به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسكانيا
1396/04/30
17:30
ظرفیت باقیمانده : 41 صندلی
350,000 ریال
280,000 ریال

قم