مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

سيرجان تهران جنوب

پایانه سیرجان

قم

1396/03/06

17:30

19

اتوبوس اسکانيا25

% 20

600,000 ریال

480,000 ريال

قم

سيرجان تهران جنوب

پایانه سیرجان

قم ويژه

1396/03/06

17:30

17

اتوبوس اسکانيا

500,000 ريال

يزد قم ويژه

سيرجان تهران جنوب

پایانه سیرجان

قم

1396/03/06

18:30

34

اتوبوس ولوتي ايكس

% 20

350,000 ریال

280,000 ريال

قم يزد