مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس سیرجان به شهرکرد

روز يكشنبه در تاریخ 1396/05/29
10 %
سیروسفر سیرجان
سیروسفر سیرجان
سيرجان به شهرکرد
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/29
15:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
440,000 ریال
396,000 ریال

توضیحات : 42255955-42252519