مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس سیرجان به رفسنجان

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/09/02

آریا سفر سیرجان
آریا سفر سیرجان
سيرجان به رفسنجان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس ولوو سه محور
1396/09/02
07:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
80,000 ریال


آریا سفر سیرجان
آریا سفر سیرجان
سيرجان به رفسنجان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس ويژه457-40
1396/09/02
14:00
ظرفیت باقیمانده : 27 صندلی
80,000 ریال

پاريز