مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس سیرجان به رفسنجان

روز يكشنبه در تاریخ 1396/05/29

آریا سفر سیرجان
آریا سفر سیرجان
سيرجان به رفسنجان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/29
08:00
ظرفیت باقیمانده : 41 صندلی
80,000 ریال

پاريز

آریا سفر سیرجان
آریا سفر سیرجان
سيرجان به رفسنجان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس ولو40
1396/05/29
14:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
80,000 ریال

توضیحات : 42251155
پاريز