مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس سیرجان به رفسنجان

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/10/27

آریا سفر سیرجان
آریا سفر سیرجان
سيرجان به رفسنجان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس ولو 50
1396/10/27
07:30
ظرفیت باقیمانده : 41 صندلی
80,000 ریال

پاريز

آریا سفر سیرجان
آریا سفر سیرجان
سيرجان به رفسنجان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس ولو 44
1396/10/27
14:00
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
80,000 ریال

پاريز