مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

سيرجان تهران جنوب

پایانه سیرجان

تهران جنوب

1396/03/02

17:30

25

اتوبوس اسکانيا25

% 20

690,000 ریال

552,000 ريال

قم

سيرجان تهران جنوب

پایانه سیرجان

تهران جنوب

1396/03/02

18:30

37

اتوبوس ولوتي ايكس

% 20

420,000 ریال

336,000 ريال

قم