مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس سیرجان به تهران

روز دو شنبه در تاریخ 1397/02/31
10 %
ترابر بی تا سیرجان
ترابر بی تا سیرجان
سيرجان به تهران
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس 25نفره (VIP)
1397/02/31
17:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : بليط تهران با شام رايگان
يزد قم

آریا سفر سیرجان
آریا سفر سیرجان
سيرجان به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا
1397/02/31
17:15
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
650,000 ریال

قم ويژه

سیروسفر سیرجان
سیروسفر سیرجان
سيرجان به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس بي9
1397/02/31
17:30
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
690,000 ریال

توضیحات : 42255955-42252519
قم ويژه کاشان

سیروسفر سیرجان
سیروسفر سیرجان
سيرجان به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس بي9
1397/02/31
18:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
690,000 ریال

توضیحات : 42255955-42252519
قم ويژه کاشان
10 %
ترابر بی تا سیرجان
ترابر بی تا سیرجان
سيرجان به تهران
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس مان وي0اي 0پي
1397/02/31
18:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : بليط تهران با شام رايگان
قم کاشان يزد نائين
20 %
عدل سیرجان
عدل سیرجان
سيرجان به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا25
1397/02/31
18:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
690,000 ریال
552,000 ریال

توضیحات : 42259770-09139478082
انار قم