مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس سیرجان به تهران

روز شنبه در تاریخ 1396/09/04
10 %
ترابر بی تا سیرجان
ترابر بی تا سیرجان
سيرجان به تهران
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس مان وي0اي 0پي
1396/09/04
17:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
650,000 ریال
585,000 ریال

توضیحات : بليط تهران با شام رايگان
يزد قم

آریا سفر سیرجان
آریا سفر سیرجان
سيرجان به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا
1396/09/04
17:30
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
650,000 ریال

قم ويژه
10 %
سیروسفر سیرجان
سیروسفر سیرجان
سيرجان به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس بي9
1396/09/04
17:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
690,000 ریال
621,000 ریال

توضیحات : 42255955-42252519
10 %
سیروسفر سیرجان
سیروسفر سیرجان
سيرجان به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس بي9
1396/09/04
18:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
690,000 ریال
621,000 ریال

توضیحات : -
20 %
عدل سیرجان
عدل سیرجان
سيرجان به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس ولوتي ايكس
1396/09/04
18:30
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
420,000 ریال
336,000 ریال

توضیحات : 42251880-42259770-42361881