مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

سيرجان تهران جنوب

پایانه سیرجان

تهران جنوب

1396/03/06

17:30

17

اتوبوس اسکانيا

690,000 ريال

يزد قم ويژه

سيرجان تهران جنوب

پایانه سیرجان

تهران جنوب

1396/03/06

17:30

19

اتوبوس اسکانيا25

% 20

690,000 ریال

552,000 ريال

قم

سيرجان تهران جنوب

پایانه سیرجان

تهران جنوب

1396/03/06

18:30

34

اتوبوس ولوتي ايكس

% 20

420,000 ریال

336,000 ريال

قم يزد