مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس سیرجان به تهران

روز جمعه در تاریخ 1396/04/30
5 %
ترابر بی تا سیرجان
ترابر بی تا سیرجان
سيرجان به تهران
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس 25نفره (VIP)
1396/04/30
17:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
690,000 ریال
655,500 ریال

توضیحات : خريد بليط اينترنتي با تخفيف www.t15sirjan.ir
نائين قم کاشان يزد
10 %
سیروسفر سیرجان
سیروسفر سیرجان
سيرجان به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس بي9
1396/04/30
17:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
690,000 ریال
621,000 ریال

توضیحات : 42255955-42252519

آریا سفر سیرجان
آریا سفر سیرجان
سيرجان به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/30
17:30
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
420,000 ریال

يزد قم ويژه
10 %
سیروسفر سیرجان
سیروسفر سیرجان
سيرجان به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/30
17:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
420,000 ریال
378,000 ریال

توضیحات : 42255955-42252519
20 %
عدل سیرجان
عدل سیرجان
سيرجان به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسكانيا
1396/04/30
17:30
ظرفیت باقیمانده : 41 صندلی
420,000 ریال
336,000 ریال

قم
10 %
سیروسفر سیرجان
سیروسفر سیرجان
سيرجان به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس بي9
1396/04/30
18:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
690,000 ریال
621,000 ریال

توضیحات : 42255955-42252519
20 %
عدل سیرجان
عدل سیرجان
سيرجان به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا25
1396/04/30
18:30
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
690,000 ریال
552,000 ریال