مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس سیرجان به بندرعباس

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/06/29
20 %
عدل سیرجان
عدل سیرجان
سيرجان به بندرعباس
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسكانيا
1396/06/29
16:00
ظرفیت باقیمانده : 41 صندلی
140,000 ریال
112,000 ریال

توضیحات : 42259770--4226180--42261881
10 %
ترابر بی تا سیرجان
ترابر بی تا سیرجان
سيرجان به بندرعباس
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/29
16:15
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
140,000 ریال
126,000 ریال

حاجي آباد
10 %
سیروسفر سیرجان
سیروسفر سیرجان
سيرجان به بندرعباس
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/29
16:15
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
140,000 ریال
126,000 ریال

توضیحات : 42255955-42252519-09132781768
10 %
ترابر بی تا سیرجان
ترابر بی تا سیرجان
سيرجان به بندرعباس
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس 25نفره (VIP)
1396/06/29
17:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
250,000 ریال
225,000 ریال

توضیحات : برگشت از بندرعباس 33664004-076
حاجي آباد