مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس سیرجان به بندرعباس

روز سه شنبه در تاریخ 1396/08/30
10 %
ترابر بی تا سیرجان
ترابر بی تا سیرجان
سيرجان به بندرعباس
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس 25نفره (VIP)
1396/08/30
10:30
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
250,000 ریال
225,000 ریال

توضیحات : برگشت از بندرعباس 33664004-076
حاجي آباد
10 %
ترابر بی تا سیرجان
ترابر بی تا سیرجان
سيرجان به بندرعباس
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا44
1396/08/30
14:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
140,000 ریال
126,000 ریال

توضیحات : برگشت از بندرعباس 33664004-076
حاجي آباد
10 %
ترابر بی تا سیرجان
ترابر بی تا سیرجان
سيرجان به بندرعباس
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس 25نفره (VIP)
1396/08/30
17:15
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
250,000 ریال
225,000 ریال

توضیحات : برگشت از بندرعباس 33664004-076
حاجي آباد