مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس سیرجان به اهواز

روز شنبه در تاریخ 1397/01/04
10 %
ترابر بی تا سیرجان
ترابر بی تا سیرجان
سيرجان به اهواز
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس 25نفره (VIP)
1397/01/04
15:15
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
700,000 ریال
630,000 ریال

توضیحات : 42251130
پايانه اميرکبير (شيراز)
10 %
ترابر بی تا سیرجان
ترابر بی تا سیرجان
سيرجان به اهواز
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس 25نفره (VIP)
1397/01/04
16:15
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
700,000 ریال
630,000 ریال

توضیحات : 03442251130
پايانه اميرکبير (شيراز)