مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس سیرجان به اهواز

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/05/26
20 %
عدل سیرجان
عدل سیرجان
سيرجان به اهواز
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا25
1396/05/26
15:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
700,000 ریال
560,000 ریال

توضیحات : 42251880-42259770-42361881
10 %
سیروسفر سیرجان
سیروسفر سیرجان
سيرجان به اهواز
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس بي9
1396/05/26
15:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
700,000 ریال
630,000 ریال

توضیحات : 42255955-42252519-09132781768
10 %
سیروسفر سیرجان
سیروسفر سیرجان
سيرجان به اهواز
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس بي9
1396/05/26
16:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
700,000 ریال
630,000 ریال

توضیحات : 42255955-42252519-09132781768
20 %
عدل سیرجان
عدل سیرجان
سيرجان به اهواز
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا25
1396/05/26
16:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
700,000 ریال
560,000 ریال

توضیحات : 42251880-42259770-42361881