مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس سیرجان به اهواز

روز جمعه در تاریخ 1396/10/29
10 %
ترابر بی تا سیرجان
ترابر بی تا سیرجان
سيرجان به اهواز
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس 25نفره (VIP)
1396/10/29
15:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
700,000 ریال
630,000 ریال

توضیحات : 42251130
پايانه اميرکبير (شيراز)
10 %
سیروسفر سیرجان
سیروسفر سیرجان
سيرجان به اهواز
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس بي9
1396/10/29
15:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
700,000 ریال
630,000 ریال

توضیحات : 42255955-42252519
10 %
ترابر بی تا سیرجان
ترابر بی تا سیرجان
سيرجان به اهواز
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس 25نفره (VIP)
1396/10/29
16:30
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
700,000 ریال
630,000 ریال

پايانه اميرکبير (شيراز)

سیروسفر سیرجان
سیروسفر سیرجان
سيرجان به اهواز
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس بي9
1396/10/29
16:30
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
700,000 ریال

توضیحات : 42255955-42252519