مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس سیرجان به اهواز

روز دو شنبه در تاریخ 1396/07/03
10 %
سیروسفر سیرجان
سیروسفر سیرجان
سيرجان به اهواز
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس بي9
1396/07/03
15:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
700,000 ریال
630,000 ریال

توضیحات : 42255955-42252519
10 %
ترابر بی تا سیرجان
ترابر بی تا سیرجان
سيرجان به اهواز
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس 25نفره (VIP)
1396/07/03
15:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
650,000 ریال
585,000 ریال

پايانه اميرکبير (شيراز)
10 %
سیروسفر سیرجان
سیروسفر سیرجان
سيرجان به اهواز
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس بي9
1396/07/03
16:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
700,000 ریال
630,000 ریال

توضیحات : 42255955-42252519-09132781768
10 %
ترابر بی تا سیرجان
ترابر بی تا سیرجان
سيرجان به اهواز
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس 25نفره (VIP)
1396/07/03
16:30
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
650,000 ریال
585,000 ریال

پايانه اميرکبير (شيراز)