مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس سیرجان به اصفهان

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/06/02
20 %
عدل سیرجان
عدل سیرجان
سيرجان به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس ولوبي 9
1396/06/02
19:00
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
280,000 ریال
224,000 ریال

توضیحات : 42251880-42259770-42361881
يزد ميبد

آریا سفر سیرجان
آریا سفر سیرجان
سيرجان به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس ولو 44
1396/06/02
19:15
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
280,000 ریال

10 %
سیروسفر سیرجان
سیروسفر سیرجان
سيرجان به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/02
19:15
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
280,000 ریال
252,000 ریال

توضیحات : 42255955-42252519-09132781768
10 %
سیروسفر سیرجان
سیروسفر سیرجان
سيرجان به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/02
19:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
280,000 ریال
252,000 ریال

توضیحات : 42255955-42252519-09132781768