مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس سمیرم به اصفهان

روز جمعه در تاریخ 1396/04/30

میهن نور سمیرم
میهن نور سمیرم
سميرم به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه سمیرم
اتوبوس ولوو
1396/04/30
08:00
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
80,000 ریال

توضیحات : با خريد 7 بليط اينترنتي هفتگي يک بليط رايگان دريافت کنيد

میهن نور سمیرم
میهن نور سمیرم
سميرم به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه سمیرم
اتوبوس ولوو
1396/04/30
09:30
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
80,000 ریال

توضیحات : با خريد 7 بليط اينترنتي هفتگي يک بليط رايگان دريافت کنيد

میهن نور سمیرم
میهن نور سمیرم
سميرم به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه سمیرم
اتوبوس ولوو
1396/04/30
11:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
80,000 ریال

توضیحات : با خريد 7 بليط اينترنتي هفتگي يک بليط رايگان دريافت کنيد

میهن نور سمیرم
میهن نور سمیرم
سميرم به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه سمیرم
اتوبوس ولوو
1396/04/30
13:30
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
80,000 ریال

توضیحات : با خريد 7 بليط اينترنتي هفتگي يک بليط رايگان دريافت کنيد

میهن نور سمیرم
میهن نور سمیرم
سميرم به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه سمیرم
اتوبوس ولوو
1396/04/30
15:00
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
80,000 ریال

توضیحات : با خريد 7 بليط اينترنتي هفتگي يک بليط رايگان دريافت کنيد

میهن نور سمیرم
میهن نور سمیرم
سميرم به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه سمیرم
اتوبوس ولوو
1396/04/30
16:30
ظرفیت باقیمانده : 37 صندلی
80,000 ریال

توضیحات : با خريد 7 بليط اينترنتي هفتگي يک بليط رايگان دريافت کنيد

میهن نور سمیرم
میهن نور سمیرم
سميرم به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه سمیرم
اتوبوس ولوو
1396/04/30
18:00
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
80,000 ریال

توضیحات : با خريد 7 بليط اينترنتي هفتگي يک بليط رايگان دريافت کنيد