مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ساری به کرج

روز جمعه در تاریخ 1396/04/02

پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ کرج مقصدنهایی : تبريز
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس مان
1396/04/02
15:00
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
400,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : تعاوني 2 ساري 33251007/33241002
کرج قزوين

عدل ساری پایانه دولت
سارئ کرج مقصدنهایی : زنجان
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس اسکانيا32
1396/04/02
18:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
400,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : 33261404***33242100***33245293
قزوين کرج