مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ساری به کرج

روز جمعه در تاریخ 1396/09/03

پیک معتمد ساری پایانه دولت
پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ به کرج مقصدنهایی : تبريز
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس مان
1396/09/03
15:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
400,000 ریال

توضیحات : تعاوني 2 ساري 33251007/33241002
کرج قزوين

عدل ساری پایانه دولت
عدل ساری پایانه دولت
سارئ به کرج مقصدنهایی : زنجان
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس اسکانيا32
1396/09/03
18:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
400,000 ریال

توضیحات : 33261404***33242100***33245293
قزوين کرج