مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ساری به کرج

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/05/26

پیک معتمد ساری پایانه دولت
پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ به کرج مقصدنهایی : تبريز
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو 44
1396/05/26
15:30
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
215,000 ریال

توضیحات : تعاوني 2ساري 33251007/33241002
کرج قزوين

عدل ساری پایانه دولت
عدل ساری پایانه دولت
سارئ به کرج مقصدنهایی : زنجان
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس اسکانيا32
1396/05/26
18:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
400,000 ریال

توضیحات : 33261404***33242100***33245293
قزوين کرج