مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ساری به کاشان

روز دو شنبه در تاریخ 1396/07/03

عدل ساری پایانه دولت
عدل ساری پایانه دولت
سارئ به کاشان
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس مان وي0اي 0پي
1396/07/03
07:45
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
450,000 ریال

توضیحات : 33261404***33242100***33245293
قم

عدل ساری پایانه دولت
عدل ساری پایانه دولت
سارئ به کاشان مقصدنهایی : يزد
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو 44
1396/07/03
15:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
300,000 ریال

توضیحات : 33261404***33242100***33245293
کرمان کاشان