مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ساری به مشهد مقدس

روز چهار شنبه در تاریخ 1397/01/01

پیک معتمد ساری پایانه دولت
پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو42
1397/01/01
17:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : 33251007/33241002 تعاوني 2 ساري

رویال سفر ساری
رویال سفر ساری
ساري به مشهد
محل سوار شدن : پایانه دولت
ولوو 44 نفره
1397/01/01
17:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
290,000 ریال

5 %
میهن نور ساری پایانه دولت
میهن نور ساری پایانه دولت
ساري به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس اسکانيا44
1397/01/01
17:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
290,000 ریال
275,500 ریال

توضیحات : 33240131و33252555

عدل ساری پایانه دولت
عدل ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو 44
1397/01/01
17:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
290,000 ریال

5 %
میهن نور ساری پایانه دولت
میهن نور ساری پایانه دولت
ساري به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس مان وي0اي 0پي
1397/01/01
18:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
510,000 ریال
484,500 ریال

توضیحات : 33240131و33252555

رویال سفر ساری
رویال سفر ساری
ساري به مشهد
محل سوار شدن : پایانه دولت
مارال 25 نفره VIP
1397/01/01
18:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
510,000 ریال

بجنورد شيروان

ترابر بی تا ساری پایانه دولت
ترابر بی تا ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس o500RS
1397/01/01
18:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
510,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي براي شما آرزو منديم ت 15 ترابر بي تا ساري
بجنورد

پیک معتمد ساری پایانه دولت
پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس VIP/O500RS
1397/01/01
18:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
510,000 ریال

توضیحات : تعاوني 2 ساري 33251007/33241002

رویال سفر ساری
رویال سفر ساری
ساري به مشهد
محل سوار شدن : پایانه دولت
مارال 25 نفره VIP
1397/01/01
19:00
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
510,000 ریال

بجنورد شيروان

رویال سفر ساری
رویال سفر ساری
ساري به مشهد
محل سوار شدن : پایانه دولت
مارال 25 نفره VIP
1397/01/01
19:55
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
510,000 ریال

بجنورد شيروان

رویال سفر ساری
رویال سفر ساری
ساري به مشهد
محل سوار شدن : پایانه دولت
ولوو 44 نفره
1397/01/01
20:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
290,000 ریال

5 %
میهن نور ساری پایانه دولت
میهن نور ساری پایانه دولت
ساري به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس اسکانيا44
1397/01/01
20:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
290,000 ریال
275,500 ریال

توضیحات : 33240131و33252555

پیک معتمد ساری پایانه دولت
پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو40
1397/01/01
20:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : 33251007/33241002 تعاوني 2 ساري