مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ساری به مشهد مقدس

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/06/29

پیک معتمد ساری پایانه دولت
پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو40
1396/06/29
17:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : تعاوني 2 ساري 33251007/33241002

ترابر بی تا ساری پایانه دولت
ترابر بی تا ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو40
1396/06/29
17:00
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي براي شما ارزومنديم ترابر بي تا ساري تعاوني 15
بجنورد

عدل ساری پایانه دولت
عدل ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو 44
1396/06/29
17:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : 33261404***33242100***33245293

پیک معتمد ساری پایانه دولت
پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس وي آي پي 25نفره
1396/06/29
18:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
510,000 ریال

توضیحات : 33241002/33251007 تعاوني 2ساري
شيروان (خراسان ) قوچان بجنورد

ترابر بی تا ساری پایانه دولت
ترابر بی تا ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو40
1396/06/29
20:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي براي شما ارزومنديم ترابر بي تا ساري تعاوني 15
بجنورد

عدل ساری پایانه دولت
عدل ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو 44
1396/06/29
20:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : 33261404***33242100***33245293

پیک معتمد ساری پایانه دولت
پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو40
1396/06/29
20:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : تعاوني 2 ساري 33251007/33241002
شيروان (خراسان ) قوچان بجنورد