مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ساری به مشهد مقدس

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/10/27

عدل ساری پایانه دولت
عدل ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو 44
1396/10/27
17:00
ظرفیت باقیمانده : 33 صندلی
290,000 ریال

بجنورد

پیک معتمد ساری پایانه دولت
پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو40
1396/10/27
17:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : تعاوني 2 ساري 33251007/33241002
قوچان بجنورد شيروان (خراسان )

ترابر بی تا ساری پایانه دولت
ترابر بی تا ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو40
1396/10/27
17:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي براي شما ارزومنديم ترابر بي تا ساري تعاوني 15
بجنورد

میهن نور ساری پایانه دولت
میهن نور ساری پایانه دولت
ساري به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو 44
1396/10/27
17:00
ظرفیت باقیمانده : 41 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : 33240131و33252555

میهن نور ساری پایانه دولت
میهن نور ساری پایانه دولت
ساري به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس مان وي0اي 0پي
1396/10/27
18:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
510,000 ریال

توضیحات : 33240131و33252555

عدل ساری پایانه دولت
عدل ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس او500
1396/10/27
18:15
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
510,000 ریال


پیک معتمد ساری پایانه دولت
پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس vipاسکانيا
1396/10/27
18:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
510,000 ریال

توضیحات : 33251007/33241002 تعاوني 2 ساري
شيروان (خراسان ) قوچان بجنورد

ترابر بی تا ساری پایانه دولت
ترابر بی تا ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو40
1396/10/27
20:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي براي شما ارزومنديم ترابر بي تا ساري تعاوني 15
بجنورد

عدل ساری پایانه دولت
عدل ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو 44
1396/10/27
20:00
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
290,000 ریال

بجنورد

پیک معتمد ساری پایانه دولت
پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو40
1396/10/27
20:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : تعاوني 2 ساري 33251007/33241002
شيروان (خراسان ) قوچان بجنورد