مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

سارئ مشهد مقدس

پایانه دولت

مشهد مقدس

1396/03/06

17:00

24

اتوبوس ولو 44

290,000 ريال

33261404***33242100***33245293
بجنورد

سارئ مشهد مقدس

پایانه دولت

مشهد مقدس

1396/03/06

17:00

20

اتوبوس ولو40

290,000 ريال

سفر خوشي براي شما ارزومنديم ترابر بي تا ساري تعاوني 15
بجنورد

سارئ مشهد مقدس

پایانه دولت

مشهد مقدس

1396/03/06

18:15

6

اتوبوس b9R

510,000 ريال

33261404***33242100***33245293

سارئ مشهد مقدس

پایانه دولت

مشهد مقدس

1396/03/06

20:00

24

اتوبوس ولو 44

290,000 ريال

33261404***33242100***33245293
بجنورد

سارئ مشهد مقدس

پایانه دولت

مشهد مقدس

1396/03/06

20:00

20

اتوبوس ولو40

290,000 ريال

سفر خوشي براي شما ارزومنديم ترابر بي تا ساري تعاوني 15
بجنورد