مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ساری به مشهد مقدس

روز جمعه در تاریخ 1396/04/30

پیک معتمد ساری پایانه دولت
پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس مان وي آي پي
1396/04/30
01:30
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
510,000 ریال

توضیحات : تعاوني 2 ساري 33251007/33241002

پیک معتمد ساری پایانه دولت
پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس مقصدنهایی : تربت جام
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ايلياد
1396/04/30
14:00
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : تعاوني 2 ساري 33251007/33241002
شيروان (خراسان ) مشهد مقدس قوچان بجنورد

پیک معتمد ساری پایانه دولت
پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو40
1396/04/30
17:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : تعاوني 2 ساري 33251007/33241002
قوچان بجنورد شيروان (خراسان )

ترابر بی تا ساری پایانه دولت
ترابر بی تا ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو40
1396/04/30
17:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي براي شما ارزومنديم ترابر بي تا ساري تعاوني 15
بجنورد

عدل ساری پایانه دولت
عدل ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو 44
1396/04/30
17:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : 33261404***33242100***33245293
بجنورد

پیک معتمد ساری پایانه دولت
پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس وي آي پي اسکانيا
1396/04/30
18:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
510,000 ریال

توضیحات : تعاوني 2 ساري 33251007/33241002

ترابر بی تا ساری پایانه دولت
ترابر بی تا ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس مان وي0اي 0پي
1396/04/30
19:30
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
510,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي براي شما ارزومنديم ترابر بي تا ساري تعاوني 15
بجنورد

عدل ساری پایانه دولت
عدل ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو 44
1396/04/30
20:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : 33261404***33242100***33245293
بجنورد

پیک معتمد ساری پایانه دولت
پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو40
1396/04/30
20:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : تعاوني 2 ساري 33251007/33241002
بجنورد قوچان

ترابر بی تا ساری پایانه دولت
ترابر بی تا ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو40
1396/04/30
20:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي براي شما ارزومنديم ترابر بي تا ساري تعاوني 15
بجنورد