مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

سارئ تربت جام

پایانه دولت

مشهد مقدس

1396/02/04

14:00

31

اتوبوس ايلياد

290,000 ريال

تعاوني 2 ساري 33251007/33241002
بجنورد مشهد مقدس قوچان شيروان (خراسان )

سارئ مشهد مقدس

پایانه دولت

مشهد مقدس

1396/02/04

17:00

7

اتوبوس ولو40

290,000 ريال

سفر خوشي براي شما ارزومنديم ترابر بي تا ساري تعاوني 15
بجنورد

سارئ مشهد مقدس

پایانه دولت

مشهد مقدس

1396/02/04

17:00

20

اتوبوس ولو 44

290,000 ريال

33261404***33242100***33245293
بجنورد

سارئ مشهد مقدس

پایانه دولت

مشهد مقدس

1396/02/04

17:00

12

اتوبوس ولو40

290,000 ريال

تعاوني 2 ساري 33251007/33241002
بجنورد قوچان شيروان (خراسان )

سارئ مشهد مقدس

پایانه دولت

مشهد مقدس

1396/02/04

18:00

0

اتوبوس مان وي0اي 0پي

510,000 ريال

33261404***33242100***33245293

سارئ مشهد مقدس

پایانه دولت

مشهد مقدس

1396/02/04

20:00

22

اتوبوس ولو 44

290,000 ريال

33261404***33242100***33245293
بجنورد

سارئ مشهد مقدس

پایانه دولت

مشهد مقدس

1396/02/04

20:00

1

اتوبوس ولو40

290,000 ريال

تعاوني 2 ساري 33251007/33241002

سارئ مشهد مقدس

پایانه دولت

مشهد مقدس

1396/02/04

20:00

15

اتوبوس ولو40

290,000 ريال

سفر خوشي براي شما ارزومنديم ترابر بي تا ساري تعاوني 15
بجنورد
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا