مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ساری به مشهد مقدس

روز سه شنبه در تاریخ 1396/08/30

عدل ساری پایانه دولت
عدل ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو 44
1396/08/30
13:30
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : 33261404***33242100***33245293
بجنورد

پیک معتمد ساری پایانه دولت
پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو40
1396/08/30
13:30
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : 33251007/33241002 تعاوني 2 ساري
شيروان (خراسان ) قوچان بجنورد

عدل ساری پایانه دولت
عدل ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو 44
1396/08/30
17:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : 33261404***33242100***33245293

ترابر بی تا ساری پایانه دولت
ترابر بی تا ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو40
1396/08/30
17:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي براي شما ارزومنديم ترابر بي تا ساري تعاوني 15
بجنورد

پیک معتمد ساری پایانه دولت
پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس VIP/O500RS
1396/08/30
18:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
510,000 ریال

توضیحات : 33251007/33241002 تعاوني 2 ساري
شيروان (خراسان ) قوچان بجنورد

ترابر بی تا ساری پایانه دولت
ترابر بی تا ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو40
1396/08/30
20:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي براي شما ارزومنديم ترابر بي تا ساري تعاوني 15
بجنورد

عدل ساری پایانه دولت
عدل ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو 44
1396/08/30
20:00
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : 33261404***33242100***33245293
بجنورد