مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ساری به قم

روز جمعه در تاریخ 1396/12/04

میهن نور ساری پایانه دولت
میهن نور ساری پایانه دولت
ساري به قم مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/04
10:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
250,000 ریال

توضیحات : 33240131و33252555
اراک خرم اباد قم

میهن نور ساری پایانه دولت
میهن نور ساری پایانه دولت
ساري به قم مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/04
14:45
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
250,000 ریال

توضیحات : 33240131و33252555
قم اصفهان تهران

میهن نور ساری پایانه دولت
میهن نور ساری پایانه دولت
ساري به قم مقصدنهایی : شهرکرد
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس کلاسيک32نفره
1396/12/04
16:00
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
350,000 ریال

توضیحات : 33240131و33252555
قم اصفهان تهران

رویال سفر ساری
رویال سفر ساری
ساري به قم مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه دولت
مارال 25 نفره VIP
1396/12/04
17:30
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
430,000 ریال

توضیحات : کاوه و صفه با شام رايگان
قم

رویال سفر ساری
رویال سفر ساری
ساري به قم مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه دولت
مارال 25 نفره VIP
1396/12/04
19:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
430,000 ریال

توضیحات : کاوه و صفه با شام رايگان
قم تهران

عدل ساری پایانه دولت
عدل ساری پایانه دولت
سارئ به قم مقصدنهایی : اراک
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو بي9
1396/12/04
20:00
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
250,000 ریال

قم تهران

عدل ساری پایانه دولت
عدل ساری پایانه دولت
سارئ به قم
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو 44
1396/12/04
21:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
250,000 ریال