مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ساری به قم

روز سه شنبه در تاریخ 1397/03/29

عدل ساری پایانه دولت
عدل ساری پایانه دولت
سارئ به قم مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس b9R
1397/03/29
18:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
515,000 ریال

قم

رویال سفر ساری
رویال سفر ساری
ساري به قم مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه دولت
مارال 25 نفره VIP
1397/03/29
19:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
510,000 ریال

توضیحات : شام رايگان براي مسافرين قم و اصفهان
قم تهران

عدل ساری پایانه دولت
عدل ساری پایانه دولت
سارئ به قم مقصدنهایی : اراک
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولووبي نو
1397/03/29
20:00
ظرفیت باقیمانده : 37 صندلی
300,000 ریال

تهران قم

عدل ساری پایانه دولت
عدل ساری پایانه دولت
سارئ به قم
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو 44
1397/03/29
21:00
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
300,000 ریال

تهران