مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ساری به قم

روز يكشنبه در تاریخ 1396/05/29

عدل ساری پایانه دولت
عدل ساری پایانه دولت
سارئ به قم مقصدنهایی : کاشان
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس مان وي0اي 0پي
1396/05/29
07:45
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
430,000 ریال

توضیحات : 33261404***33242100***33245293
قم

عدل ساری پایانه دولت
عدل ساری پایانه دولت
سارئ به قم مقصدنهایی : اراک
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو 44
1396/05/29
08:30
ظرفیت باقیمانده : 37 صندلی
250,000 ریال

توضیحات : 33261404***33242100***33245293
قم تهران

عدل ساری پایانه دولت
عدل ساری پایانه دولت
سارئ به قم مقصدنهایی : يزد
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس اسکانيا54
1396/05/29
15:00
ظرفیت باقیمانده : 37 صندلی
250,000 ریال

توضیحات : 33261404***33242100***33245293
قم تهران کاشان کرمان

عدل ساری پایانه دولت
عدل ساری پایانه دولت
سارئ به قم مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس b9R
1396/05/29
18:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
430,000 ریال

توضیحات : 33261404***33242100***33245293
قم

عدل ساری پایانه دولت
عدل ساری پایانه دولت
سارئ به قم
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو 44
1396/05/29
21:00
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
250,000 ریال

توضیحات : 33261404***33242100***33245293
تهران