مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ساری به قم

روز يكشنبه در تاریخ 1396/09/26

میهن نور ساری پایانه دولت
میهن نور ساری پایانه دولت
ساري به قم مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/26
14:45
ظرفیت باقیمانده : 33 صندلی
250,000 ریال

اصفهان شهرضا قم

عدل ساری پایانه دولت
عدل ساری پایانه دولت
سارئ به قم مقصدنهایی : يزد
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو 44
1396/09/26
15:00
ظرفیت باقیمانده : 33 صندلی
250,000 ریال

توضیحات : 33261404***33242100***33245293
قم تهران کاشان کرمان

میهن نور ساری پایانه دولت
میهن نور ساری پایانه دولت
ساري به قم مقصدنهایی : شهرکرد
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس مان وي0اي 0پي
1396/09/26
16:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
350,000 ریال

توضیحات : 33240131و33252555
قم اصفهان تهران

میهن نور ساری پایانه دولت
میهن نور ساری پایانه دولت
ساري به قم مقصدنهایی : شهرکرد
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس کلاسيک32نفره
1396/09/26
16:00
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
350,000 ریال

توضیحات : 33240131و33252555
قم اصفهان تهران

میهن نور ساری پایانه دولت
میهن نور ساری پایانه دولت
ساري به قم مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/26
17:05
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
250,000 ریال

توضیحات : 33240131و33252555
تهران قم

عدل ساری پایانه دولت
عدل ساری پایانه دولت
سارئ به قم مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس b9R
1396/09/26
18:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
430,000 ریال

توضیحات : 33261404***33242100***33245293
قم تهران

عدل ساری پایانه دولت
عدل ساری پایانه دولت
سارئ به قم مقصدنهایی : اراک
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو 44
1396/09/26
20:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
250,000 ریال

توضیحات : 33261404***33242100***33245293
تهران قم

عدل ساری پایانه دولت
عدل ساری پایانه دولت
سارئ به قم
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو 44
1396/09/26
21:00
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
250,000 ریال

توضیحات : 33261404***33242100***33245293
تهران