مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ساری به قزوین

روز سه شنبه در تاریخ 1396/08/30

پیک معتمد ساری پایانه دولت
پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ به قزوين مقصدنهایی : تبريز
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس مان
1396/08/30
15:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
480,000 ریال

توضیحات : تعاوني 2 ساري 33251007/33241002
کرج قزوين

عدل ساری پایانه دولت
عدل ساری پایانه دولت
سارئ به قزوين مقصدنهایی : زنجان
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس اسکانيا32
1396/08/30
18:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
450,000 ریال

توضیحات : 33261404***33242100***33245293
قزوين کرج