مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ساری به قزوین

روز چهار شنبه در تاریخ 1397/01/01

رویال سفر ساری
رویال سفر ساری
ساري به قزوين مقصدنهایی : تبريز
محل سوار شدن : پایانه دولت
مارال 25 نفره VIP
1397/01/01
15:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
500,000 ریال

کرج قزوين زنجان

عدل ساری پایانه دولت
عدل ساری پایانه دولت
سارئ به قزوين مقصدنهایی : زنجان
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس اسکانيا
1397/01/01
18:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
400,000 ریال

قزوين کرج